Werkende organisatie als resultaat van bouwproject | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Werkende organisatie als resultaat van bouwproject

Bouwprojecten in ziekenhuizen richten zich niet meer alleen op het maken van een fysiek gebouw. Het gaat tegenwoordig om een volledig aangepaste organisatie waarbij bij de ingebruikname van het gebouw, alle medewerkers, organisatie, ICT en (medische) inventaris in samenspraak zijn voorbereid. Aanpassingen in de fysieke omgeving worden daarbij vaak gebruikt voor een verandering in werkwijze, cultuur en of zorg- en dienstverlening.

Wij helpen u die veranderingen te realiseren. Daarbij moet de focus verplaatst worden van het organiseren van de bouw naar het bouwen van de organisatie. De bouw is slechts een afgeleide en is samen met de ICT en de facilitaire ondersteuning noodzakelijk om de organisatie te laten werken volgens de beoogde werkwijze.

Direct vanaf de start van het project moet deze verschuiving van de focus al plaatsvinden in uw organisatie. Dat doen wij via een strategisch werkconcept. Daarin staat de beoogde werkwijze en wat er nodig is qua huisvesting, organisatie, ICT en ondersteuning. Dit strategisch werkconcept is het uitgangspunt en toetsingskader voor alle bijbehorende deelprojecten en verbindt deze projecten met een werkende organisatie.

Onze adviseurs ondersteunen u bij het opstellen van het strategisch werkconcept. Wij laten u kennismaken met de laatste inzichten op het gebied van zorg- en dienstverlening zodat u echt een sprong vooruit kan maken. Daarnaast kunnen wij de verschillende deelprojecten managen, de samenhang coördineren en inhoudelijk ondersteunen zodat het resultaat met recht een ‘werkend’ genoemd kan worden.

Markten & Sectoren

Cure

Dennis Christmas

Managing Partner Zorg

Neem contact op