Toekomstbestendig in een veranderende markt | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Toekomstbestendig in een veranderende markt

In de medische diagnostiek is een revolutie gaande. De sectorlogica van de macht van het monster wordt ontkracht door nieuwe technologieën. Binnen 5 tot 10 jaar draait het in de diagnostiek om big data, waarmee de cliënt de eigen gezondheid in toenemende mate regisseert. U wilt dat uw diagnostische organisatie gebruik maakt van deze disruptieve ontwikkelingen. Wij helpen u graag bij het uitdenken en implementeren van een toekomstbestendige bedrijfsstrategie.

Op een radicale omwenteling in de markt kun je maar beter voorbereid zijn. U ziet de drastische veranderingen die geleidelijk geïncorporeerd worden in de medische diagnostiek. De snelle ontwikkeling van biotechnologie, big data, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, robotica en (bio)sensoren opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Negentig procent van het traditionele diagnostische handwerk zal vervangen worden door automatisering en robotisering. Het aantal aanbieders van medische diagnostiek zal teruglopen tot 5 à 10 regionale medisch diagnostische organisaties om voldoende schaalgrootte te hebben.

Twynstra Gudde heeft dertig gesprekken gevoerd met bestuurders uit de medisch diagnostische sector. Hoe gaat de sector om met technologische innovaties, oplopende kostendruk en toenemende personeels-tekorten? Wat wordt de koers? Bent u geïnteresseerd in de resultaten van deze gesprekken? Wilt u meer weten over een aanpak die helpt?

Download rapportage

De patiënt van de toekomst zal door de nieuwe technologieën in staat zijn om de eigen gezondheid voortdurend te monitoren en wordt daarmee de regisseur van de eigen zorg. Parallel hieraan komt de preventieve gezondheidszorg op. Tel daar de noodzakelijke marktbeweging van versnippering naar centralisatie én specialisatie bij op, en uw speelveld is ruwweg geschetst. Aan de horizon gloort een mooie toekomst waarin beter onderzoek, betere diagnostiek en betere zorg mogelijk wordt. Maar de weg erheen voert door een complex speelveld, dat vraagt om een totaal nieuwe strategie en businessmodel.

Neem het heft in eigen hand

Wij denken dat uw diagnostische laboratorium zich het best op de toekomst voorbereidt door het initiatief in eigen hand te nemen. Door het gesprek aan te gaan met innovators, professionals en klanten, door data te verrijken, door verkennende projecten op te zetten met patiëntgroepen, zorgt u zelf mede voor de totstandkoming van de nieuwe werkelijkheid.

Geen standaard aanpak

Een standaard aanpak voor een optimale aansluiting op deze transitie is niet te geven. Het hangt helemaal af van uw vraag en ambitie, welke aanvliegroute u het verst brengt. We kunnen met u meedenken over strategieontwikkeling, maar wellicht bent u eerst vooral gebaat bij ontwikkelingen binnen uw eigen organisatie zoals die nu is. Soms bieden ICT-oplossingen een ingang naar de gewenste transitie; soms is het zaak eerst de eigen huisvesting en inrichting goed door te lichten. Misschien ligt uw eerste prioriteit bij een fusie of strategische samenwerking, of wilt u een slag maken in kwaliteit en veiligheid. Het is een greep uit onze dienstenpakket, waarover u op deze site meer kunt lezen.

Kennis van technologie én transities

Welke aanpak u ook kiest, onderscheidend bij elk van onze methodieken en interventies is dat we uw vraag vooral benaderen vanuit een sterke toekomstvisie. We houden ons niet alleen bezig met uw problematiek van vandaag, maar vooral met die van morgen. Daarbij zien wij technologische ontwikkelingen als de belangrijkste driver. Deze expertise, in combinatie met de veranderkundige en samenwerkingskundige insteek die bijna het handelsmerk is van Twynstra Gudde, biedt u de mogelijkheid om koploper te worden of blijven in uw vakgebied.

Opdrachtgevers

Het Groene Hart Ziekenhuis wil het klinisch chemisch lab en het medisch microbiologisch lab gezamenlijk huisvesten binnen de muren van het ziekenhuis. Twynstra Gudde heeft een gezamenlijk programma van eisen voor de beide labs opgesteld en de mogelijkheden onderzocht voor ruimtelijke integratie binnen het ziekenhuis.

Voor Star-mdc heeft Twynstra Gudde een strategische marktverkenning uitgevoerd, waarbij onder meer naar de regionale productiecapaciteit en mogelijkheden tot samenwerking is gekeken.

Voor Certe heeft Twynstra Gudde de toekomstverkenning uitgevoerd naar de stand van zaken van de medische diagnostiek in 2025. Deze is vervolgens vertaald naar de strategische ambitie voor de komende jaren.

Sanquin wilde haar bestaande diensten uitbreiden, gevoed door de ambitie om het creatieve potentieel in de organisatie beter en structureler te benutten. Twynstra Gudde begeleidde’ de groep young professionals om op creatieve wijze nieuwe diensten te bedenken.

Twynstra Gudde heeft de strategische quick scan uitgevoerd naar de voorgenomen verkoop van het medisch diagnostisch laboratorium Medlon door de ziekenhuizen Medisch Spectrum Twente (MST) en ZiekenhuisGroep Twente (ZST). Een verkoop in een zeer turbulente medisch diagnostische sector.

Voor Atalmedial heeft Twynstra Gudde een strategische oriëntatie uitgevoerd naar de meerwaarde van medische microbiologie voor haar productportfolio. Tevens zijn strategische opties benoemd voor strategische keuzes rondom het vervolg met de medische microbiologie. 

Twynstra Gudde heeft Izore begeleid bij het ontwikkelen van haar strategie. Hierbij heeft de ontwikkeling van een nieuwe positionering verwoord in het “Izore concept’ centraal gestaan.

Wie we zijn


Huub Raemakers
Partner strategieontwikkeling

Huub is partner bij Twynstra Gudde en adviseert bestuurders in de zorgsector om pro-actief in te spelen op de snel veranderende omgeving. Hij heeft ruime ervaring in de medisch diagnostische sector. Zijn kracht ligt in het combineren van strategisch inzicht, innovatie en het boeken van concreet resultaat.


Paul Smits
Interim Manager

Paul heeft uitgebreide ervaring als bestuurder en als adviseur in de zorg. Hij is een scherpe analyticus en gedreven om nieuwe concepten en ‘lessons learned’ in te brengen en toe te passen in de gezondheidzorg.


Rob Poels
Partner digitale transformatie

Rob houdt zich bezig met het verbinden van de business en ICT, zowel qua ICT-architectuur als ICT-gerelateerde besturingsvraagstukken. Hij helpt bestuurders die meer grip op ICT willen krijgen of ICT-managers/CIO’s die aan de bestuurstafel willen plaatsnemen.

Hans Westerveld
Adviseur Huisvesting

Hans helpt organisaties met het in kaart brengen van (nieuwe) werkprocessen en deze te vertalen naar ruimtelijke schema’s en oppervlakten (programma’s van eisen). Hij verbindt de betrokkenen in dit proces en creëert daarmee draagvlak binnen de organisatie.

Markten & Sectoren

Cure, Zorg

Reageer