Keuzes maken rond concentratie en spreiding | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Keuzes maken rond concentratie en spreiding

Concentratie en spreiding van medisch specialistische functies is heel actueel, maar ook ingewikkeld. De dialoog en besluitvorming hierover blijkt weerbarstig. Wij helpen u om gedragen en toekomstgerichte oplossingen te vinden en in praktijk te brengen.

U worstelt met beslissingen rondom concentratie en spreiding van medische behandelingen. Inhoudelijk is hier nog veel onduidelijkheid over. De criteria voor concentratie zijn nog in ontwikkeling; de kwaliteitswinst is niet eenduidig te bepalen; bij behandelingen zijn vaak meerdere specialismen betrokken; u heeft recentelijk investeringen gedaan in huisvesting en apparatuur; de mededingingsrechtelijke aspecten zijn niet altijd duidelijk.

Er zijn vele belanghebbenden met soms tegenstrijdige belangen. Partijen vertrouwen elkaar niet op voorhand en moeten wennen aan een andere invulling van hun rol.

Kortom, u zoekt antwoorden en oplossingen. Wij hebben veel ervaring met het samenbrengen van inhoud en belangen rond concentratie en spreiding. Wij ondersteunen u bij het bepalen van uw strategie en het maken van portfoliokeuzes. Ook begeleiden we u bij de vormgeving en besturing van regionale samenwerking rond bepaalde behandelingen of patiƫntengroepen. En we maken met u de vertaalslag naar locatieprofilering en huisvesting. Waarbij de capaciteiten optimaal worden benut en locaties een onderscheidend huisvestings- en werkconcept krijgen.

Markten & Sectoren

Cure

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Neem contact op