Juiste afweging maken bij samenwerking of fusie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Juiste afweging maken bij samenwerking of fusie

Wat is een optimale schaal van een ziekenhuis? Daarover verschillen de meningen. Hoe dan ook, ziekenhuizen staan voor strategische keuzes staan als het gaat om schaalgrootte. Externe ontwikkelingen als concentratie en spreiding, selectieve zorginkoop en hogere eisen van financiers roepen de vraag bij u op: kunnen we zelfstandig verder, gaan we samenwerken of moeten we fuseren?

Het beantwoorden van die vragen is niet eenvoudig. Zowel inhoudelijk als procesmatig gezien. De feiten en cijfers moeten op tafel, maar dat geldt ook voor de belangen en emoties. Uiteindelijk vertalen keuzes zich in bestuurlijke en juridische structuren, maar die vormen niet de hoofdvraag. Die luidt namelijk: wat wilt uw organisatie betekenen voor welke doelgroepen, en welke schaal en organisatie heeft u daarvoor nodig.

Vervolgens komt de keuze voor een model. Van de strategische alliantie, joint venture, coöperatie, fusie tot concernvorming. Met een expliciete afweging tussen samenwerken vanuit zelfstandigheid, of samengaan.

Wij hebben zeer veel ervaring op dit terrein, zowel bij strategische samenwerking , als bij fusie en concernvorming. We maken analyses van markt, vastgoed, capaciteiten, portfolio’s en stakeholders. We belichten de opties vanuit strategisch en bestuurlijk perspectief. En u krijgt begeleiding bij het gehele proces, van verkennen tot realiseren. Altijd in nauwe samenwerking en rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen. Zodat u de schaal vindt en de vorm krijgt die het beste bij u past.

 

Markten & Sectoren

Cure

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Neem contact op