ICT in lijn brengen met uw ambities | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

ICT in lijn brengen met uw ambities

ICT is belangrijk, dat weet iedere ziekenhuisbestuurder. Met 4% van de omzet is ICT in ziekenhuizen een serieus onderdeel van de begroting. Daarnaast zijn zowel primaire als secundaire processen er afhankelijk van. Vernieuwing in de zorg is onmogelijk zonder adequate ICT-oplossingen.

Als ICT uitvalt moet de poli dicht, zo simpel is het. Correcte facturering en verantwoording zijn noodzakelijk voor de continuïteit van het ziekenhuis. Een slecht functionerend patiëntendossier (traag, veel administratie) leidt tot tijdverlies en extra ondersteunend personeel. Effectief samenwerken met andere zorgpartijen kan niet zonder gedigitaliseerde gegevens. ICT is hoe dan ook essentieel.

Met onze gedegen kennis van ICT, strategievorming, zorgprocessen, samenwerken, verandermanagement en project- en programmamanagement zijn wij de partij die u kan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van het informatiebeleid, het uitwerken van de informatiearchitectuur, het selecteren van een patiëntendossier, het maken van keuzes rondom outsourcing, het herinrichten van uw ICT-organisatie, het concreet maken van eHealth mogelijkheden of het vormgeven van een daadkrachtig ICT-programma.

Wij zien samenwerking binnen het ziekenhuis en met partijen buiten de eigen organisatie als voorwaarde voor succes. ICT heeft de mogelijkheden om het zorgproces binnen en buiten het ziekenhuis optimaal te ondersteunen, maar dit gaat niet vanzelf. Verbinden en samenwerken, daarmee zoeken wij de oplossing voor uw vraagstukken. Wij hebben veel ervaring met het verbinden van partijen en het begeleiden van het proces om tot strategische keuzes te komen.

Markten & Sectoren

Cure

Rob Poels

Partner Strategie in digitale transities

Neem contact op