Helpen bij samenwerking in maatschappen en ziekenhuizen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Helpen bij samenwerking in maatschappen en ziekenhuizen

Er verandert veel in de ziekenhuiszorg. Dat zet druk op de samenwerking binnen maatschappen en ziekenhuisorganisaties. Soms escaleert de spanning en wordt de kwaliteit van het werk bedreigd. Door coaching of mediation en door het maken van nieuwe werkafspraken helpt Twynstra Gudde de samenwerking weer vlot te trekken.

De vraag van de opdrachtgever

Ziekenhuizen hebben te maken met veel veranderingen: nieuwe wet- en regelgeving, verdere marktwerking, vergrijzing, specialisatie,… De samenwerking tussen specialisten, maatschappen, vakgroepen en de ziekenhuisorganisaties staat door al die veranderingen onder permanente druk. Sommige maatschappen worden gedwongen samen te werken of te fuseren. Andere maatschappen krijgen onderling gedoe door onhandig omgaan met de druk van buiten. Vaak leidt dat in de samenwerking tot ontslag op termijn. Ook verpleegkundigen en andere medewerkers hebben daar last van. Het management van ziekenhuizen staat voor de vraag hoe vernieuwingen mogelijk zijn, zonder dat strubbelingen in de samenwerking daar een rem op zetten.

Onze visie

Medisch specialisten staan onder grote tijdsdruk en zijn er in de eerste plaats voor hun patiënten. Samenwerkingsrelaties krijgen daardoor minder aandacht. Discussies gaan over de inhoud van het werk, maar niet over de ontwikkeling van het ziekenhuis. Communicatie is matig. Soms worden spanningen in de samenwerking lang onderschat. Strubbelingen kunnen daardoor escaleren, vaak tot en met de rechtbank. Volgens ons kan tijdige procesbegeleiding de samenwerking verbeteren en schade voorkomen of beperken.

Onze werkwijze

Afhankelijk van de situatie kiezen wij een aanpak. Gaat het om verbetering van de samenwerking of om het oplossen van reeds geëscaleerde conflicten? Wij stellen altijd eerst een diagnose. Dat doen we door gesprekken met de betrokkenen. We onderzoeken ieders bereidheid om mee te werken aan veranderingen, brengen pijnpunten in kaart en taxeren de schade die eventueel al is aangericht. Op basis daarvan kiezen we de meest geëigende methode: teamcoaching, procesbegeleiding, moderatorschap of mediation. Soms kiezen we voor een combinatie.

Het resultaat

Onze aanpak leidt tot een verbeterde samenwerking binnen en tussen maatschappen. Zelfs als conflicten al bijna tot de rechter zijn geëscaleerd, is vaak nog een oplossing mogelijk. Bijvoorbeeld door eisenpakketten te bevriezen, afspraken te heronderhandelen en te (her)bevestigen en zo nodig bestaande contracten open te breken en opnieuw te formuleren. In andere gevallen is een doorstart niet mogelijk, maar leidt mediation ertoe dat partijen op een nette manier afscheid van elkaar kunnen nemen. Ook dan kan goede begeleiding veel schade beperken en onnodige kosten voorkomen.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Adviseurs van Twynstra Gudde combineren kennis van de ziekenhuissector met kennis van samenwerkings- en conflictmodellen. We zijn betrokken bij de sector en werken ook in andere sectoren van de samenleving, zodat we de nodige distantie hebben. Hierdoor zijn we in staat een samenwerking vanuit meer perspectieven te beoordelen en werkbare handvatten aan te reiken.

Markten & Sectoren

Cure

Maurits Jan Vink

Senior Adviseur

Neem contact op