Financiering van vastgoed voor ziekenhuizen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Financiering van vastgoed voor ziekenhuizen

Uw investeringsbeslissing rondom ziekenhuisvastgoed vragen om gedegen inzicht in de financiële performance van de zorginstelling, het verdienpotentieel en het initiatief. Daar waar een strategisch plan antwoord moet geven op het verdienpotentieel, geeft een vastgoed-businesscase inzicht in de vastgoedexploitatie en de zorgexploitatie van het initiatief.

Een businessplan, met eventueel een financieringsaanvraag, verbindt het verdienpotentieel en de vastgoed- en zorgexploitatie en geeft vervolgens inzicht in de verandering van financiële parameters van de organisatie.

Wij ondersteunen u bij het bepalen van het verdienpotentieel (marktonderzoek), het opstellen van de businesscase, het businessplan en verkrijgen van financiering.

Desgewenst controleren wij in de rol van bouwagent namens de financier en/of de zorginstelling de juistheid van de onttrekkingen en bestedingen en zorgen wij voor adequate financiële rapportages.

Markten & Sectoren

Cure