Een levensvatbare en gedragen strategie maken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een levensvatbare en gedragen strategie maken

Strategievorming in de zorg behelst tegenwoordig heel wat meer dan om de paar jaar een strategisch plan maken. Strategievorming is een doorlopend proces van koers bepalen en koers uitzetten, met als doel een levensvatbare en gedragen strategie.

U wilt een koers varen die resultaten oplevert, toekomstbestendig is en gedeeld wordt door alle stakeholders. Voor zo’n strategie zijn het proces, ofwel: 'hoe kom je tot een strategie' en de context, ofwel: 'onder welke omstandigheden vorm je een strategie' minstens zo belangrijk als de inhoud. Wij helpen u beide aspecten helder te krijgen en te houden.

Bij de context gaat het enerzijds om de externe omgeving, anderzijds om de ‘binnenwereld’. Bij het in kaart brengen van de externe context zijn vragen van belang als: hoe groot is de dynamiek, diversiteit en complexiteit in de ‘buitenwereld’ en hoeveel dreiging gaat daarvan uit?

Bij de analyse van de ‘binnenwereld’ vragen we ons af wie er bij strategievorming zijn betrokken en welke expertises er in huis zijn. En voor welke aanpak er doorgaans wordt gekozen en welke analyse-instrumenten de voorkeur hebben. Wat is de dynamiek in uw  organisatie?

Beide soorten context zijn van invloed op een strategietraject. Ze bepalen inhoudelijk de agenda en ze stellen eisen aan het strategieproces.

Vanuit deze visie adviseren en begeleiden wij u bij het maken van strategische analyses en toekomstverkenningen. Ook helpen we u bij het ontwikkelen van strategische visies, meerjarenbeleidsplannen, portfoliomanagement en businessplannen. Zodat u doelbewust uw koers kunt varen.

.

Markten & Sectoren

Cure

Bram den Engelsen

Partner Strategie en governance

Neem contact op