Een inzichtelijke businesscase opstellen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een inzichtelijke businesscase opstellen

Nieuwe initiatieven vragen om een helder totaalbeeld, inclusief alle financiële consequenties en risico’s. Een goede businesscase voorziet daarin en helpt een zorgorganisatie bij het maken van de juiste beslissingen.

Een gedegen businesscase omvat een onderbouwde prognose van de exploitatieresultaten van het initiatief, inclusief de gevoeligheden en risico’s. En bevat uiteraard een toets van het initiatief aan de strategie van de zorginstelling. Verder wordt een businesscase aangevuld met een aanpak voor de uitwerking en implementatie, inclusief de risicobeheersing. De gevolgen voor de organisatie, de infrastructuur en de ondersteuning worden hierbij inzichtelijk gemaakt en doorgerekend.

Voor het verkrijgen van financiering wordt de businesscase, samen met een marktanalyse en een strategische onderbouwing, vertaald naar de consequenties voor de financiële positie en ratio’s van de organisatie.

Wij ondersteunen u bij het opstellen van een levensvatbare en financierbare businesscase. Vanuit inhoudelijke expertise en ervaring, en met oog voor proces en draagvlak.

Markten & Sectoren

Cure