De kracht van zelfsturende teams benutten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De kracht van zelfsturende teams benutten

Zelfsturende teams kunnen een organisatie sterk maken: sturing en correctie aan de basis met veel eigen verantwoordelijkheid, efficiënt, flexibel en klantgericht. Vooral gemeenten en organisaties in de zorg verwachten veel van deze organisatievorm. Twynstra Gudde helpt bij de opzet van zelfsturende teams, passend bij de uitdagingen van uw organisatie.

Vooral binnen zorgorganisaties en gemeentelijke diensten zijn veel taken in stukjes geknipt. In de zorg hebben cliënten of patiënten vaak met meerdere zorgverleners te maken. Bij gemeenten gaan vergunningaanvragen vaak langs meerdere bureaus. Werkprocessen zijn versnipperd en het overzicht ontbreekt. Dat gaat ten koste van klantgerichtheid van organisaties en betrokkenheid van individuele medewerkers. De opzet van zelfsturende teams kan daar verandering in brengen.

Zelfsturende teams kunnen de kwaliteit en de efficiëntie van het primaire proces vergroten.

Uw vraag

Managers en bestuurders die aan deze organisatieverandering vorm willen geven, staan voor de vraag hoe zij zelfsturende teams in de benen kunnen krijgen. Hoe kunnen de teams worden samengesteld? Welke verantwoordelijkheden kunnen zij krijgen en welke niet? Op welke manier kunnen zelfsturende teams antwoord geven op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat? Wat vergt dit van leidinggevenden? En welke randvoorwaarden moeten we creëren om zelfsturende teams tot ontwikkeling te brengen?

De visie van Twynstra Gudde

Zelfsturende teams genereren in potentie veel organisatiekracht. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor sturing en correctie. Medewerkers krijgen de ruimte om hun individuele competenties te benutten en binnen het team verantwoordelijkheden te dragen. Dat kan ten goede komen aan de kwaliteit van het werk en de betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Tegelijk zijn zelfsturende teams geen panacee voor alle problemen en uitdagingen. Het is cruciaal om de ambities van een organisatie scherp te krijgen en teams zodanig te ontwerpen dat zij daarmee aan de slag kunnen.

Ons aanbod

Twynstra Gudde adviseert en begeleidt organisaties bij ontwerp, ontwikkeling en invoering van zelfsturende teams. Dat is een gezamenlijk traject waarin we met u beginnen met het vaststellen van ambities. Vervolgens ontwikkelen we een veranderaanpak voor het succesvol invoeren van zelfsturende teams. We analyseren de primaire en ondersteunende processen in uw organisatie.

We ontwerpen de teams zodat die qua grootte en samenstelling optimaal aansluiten bij de taken die er liggen. We ondersteunen het management bij de ontwikkeling van de stijl van leidinggeven: van sturen naar faciliteren.

Waarom Twynstra Gudde?

Twynstra Gudde onderscheidt zich door een betrokken en kritische visie op zelfsturende teams. Kennis en ervaring rond dit onderwerp combineren wij met veranderkundige expertise en domeinkennis in uiteenlopende organisaties en sectoren, waaronder zorg en overheid. In onze aanpak is Twynstra Gudde bovendien onderscheidend doordat wij altijd maatwerk leveren: in overleg en samenwerking met de opdrachtgever.

Markten & Sectoren

Eerstelijnszorg, Care, Cure

Maurits Jan Vink

Senior Adviseur

Neem contact op