Bepalen van de sourcingsstrategie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Bepalen van de sourcingsstrategie

Ziekenhuizen schrijven hun toegevoegde waarde in toenemende mate toe aan succesvolle samenwerkingsvormen. Dat zijn strategische allianties om kernactiviteiten te versterken, shared services om schaalvoordelen te verzilveren en uitbesteding om meer focus te creëren op de kernactiviteiten. Allen uitkomsten van een overwogen sourcingsstrategie. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes daarin.

Voor specialismen kunnen strategische allianties een oplossing zijn om zich te concentreren en de kwaliteit van zorg te verbeteren, bijvoorbeeld in gespecialiseerde zorgcentra.

Voor de niet-kernactiviteiten kunnen diensten voor meerdere zorginstellingen gemeenschappelijk of juist op afstand worden georganiseerd. Onder het motto ‘uw concurrent als partner’, in bijvoorbeeld een shared services center of ‘op afstand’ door contratering van een multisource aanbieder. Voorbeelden hiervan zijn de laboratoria, fysio- en ergotherapie, financiën, ICT, human resources en facilities.

Ieder vraagstuk kent zijn eigen dynamiek. Daarom zijn een strategische verkenning en een juiste afweging van de sourcing opties van groot belang. Wij begeleiden deze verkenning, werken het uit in een businesscase met impact-analyse. Met kennis en ervaring van onze interim-managers en financieel/juridische experts begeleiden wij u desgewenst de inrichting van de samenwerkingsvorm, bijvoorbeeld door gezamenlijk uitvoering en regie over de samenwerking of als klankbord van (toezichthoudende) bestuurders.

De samenwerking die u met ons bureau aangaat kan stapsgewijs worden uitgebouwd naar een langdurige partnership, waarin wij open staan voor innovatieve contratering als fixed fee en voor succesafhankelijk en  risicodragend werken.

Markten & Sectoren

Cure

Rob Poels

Partner Strategie in digitale transities

Neem contact op