Cure | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Cure

De vanzelfsprekendheid van groei van ziekenhuizen lijkt voorbij. Ziekenhuizen moeten strategische keuzes maken. Die hebben consequenties hebben voor de positionering en portfolio, strategische samenwerking, vastgoed, organisatie, bedrijfsvoering en financiering. Onze adviseurs helpen u om wendbaar en toekomstgericht te worden. 

Toekomstbestendig in een veranderende markt

U wilt dat uw diagnostische organisatie gebruik maakt van disruptieve ontwikkelingen. Wij helpen u graag bij het uitdenken en implementeren van een toekomstbestendige bedrijfsstrategie.

Lees verder

Een levensvatbare en gedragen strategie maken

Strategievorming in de zorg behelst tegenwoordig veel meer dan om de paar jaar een strategisch plan maken. Het is een doorlopend proces van koers bepalen en koers uitzetten, met als doel een levensvatbare en gedragen strategie.

Lees verder

Financiering van vastgoed voor ziekenhuizen

Uw investeringsbeslissing rondom ziekenhuisvastgoed vragen om gedegen inzicht in de financiële performance van de zorginstelling, het verdienpotentieel en het initiatief. Een vastgoed-businesscase geeft inzicht in de vastgoedexploitatie en de zorgexploitatie van het initiatief.

Lees verder

Keuzes maken rond concentratie en spreiding

Concentratie en spreiding van medisch specialistische functies is heel actueel, maar ook ingewikkeld. De dialoog en besluitvorming hierover blijkt weerbarstig. Wij helpen u om gedragen en toekomstgerichte oplossingen te vinden en in praktijk te brengen.

Lees verder

Juiste afweging maken bij samenwerking of fusie

Wat is een optimale schaal van een ziekenhuis? Daarover verschillen de meningen. Ziekenhuizen staan voor strategische keuzes als het gaat om schaalgrootte. U staat nu voor de vraag: zelfstandig verder gaan, samenwerken of fuseren?

Lees verder

ICT in lijn brengen met uw ambities

ICT is belangrijk, dat weet iedere ziekenhuisbestuurder. Met 4% van de omzet is ICT in ziekenhuizen een serieus onderdeel van de begroting. Daarnaast zijn zowel primaire als secundaire processen er afhankelijk van. Vernieuwing in de zorg is onmogelijk zonder adequate ICT-oplossingen.

Lees verder

Bepalen van de sourcingsstrategie

Ziekenhuizen schrijven hun toegevoegde waarde steeds vaker toe aan succesvolle samenwerkingsvormen als strategische allianties die kernactiviteiten te versterken, shared services vanwege schaalvoordelen en uitbesteding voor focus op de kernactiviteiten. Wij helpen u bij uw keuzes.

 

Lees verder

Werkende organisatie als resultaat van bouwproject

Bouwprojecten in ziekenhuizen richten zich niet meer alleen op het maken van een fysiek gebouw. Het gaat tegenwoordig om een volledig aangepaste organisatie waarbij bij de ingebruikname van het gebouw, alle medewerkers, organisatie, ICT en (medische) inventaris in samenspraak zijn voorbereid.

Lees verder

Een inzichtelijke businesscase opstellen

Nieuwe initiatieven vragen om een helder totaalbeeld, inclusief alle financiële consequenties en risico’s. Een goede businesscase voorziet daarin en helpt een zorgorganisatie bij het maken van de juiste beslissingen.

Lees verder

De kracht van zelfsturende teams benutten

Zelfsturende teams kunnen een organisatie sterk maken: sturing en correctie aan de basis met veel eigen verantwoordelijkheid, efficiënt, flexibel en klantgericht. Vooral gemeenten en organisaties in de zorg verwachten veel van deze organisatievorm.

Lees verder

Helpen bij samenwerking in maatschappen en ziekenhuizen

Er verandert veel in de ziekenhuiszorg. Dat zet druk op de samenwerking binnen maatschappen en ziekenhuisorganisaties. Door coaching of mediation en door het maken van nieuwe werkafspraken helpt Twynstra Gudde de samenwerking weer vlot te trekken. 

Lees verder

De patiënt wérkelijk centraal stellen

Wat zijn de échte wensen en behoeften van patiënten en andere zorgvragers? Hoe ervaren zij de zorgverlening? Hoe kunt u daar als zorgprofessional binnen de kaders van medische en financiële doelmatigheid zo goed mogelijk op aansluiten? De Human Care Journey® helpt u om vanuit de beleving en ervaring van de mens uw zorgpaden te optimaliseren.

Lees verder

Wizard

Dennis Christmas

Managing Partner Zorg

Neem contact op

Vind de expert in uw markt