Strategie bepalen voor uw organisatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategie bepalen voor uw organisatie

Zeker in deze tijd van grote veranderingen binnen de zorg is het belangrijk voor uw organisatie om te heroriënteren op de toekomst. Hoe gaat uw doelgroep zich ontwikkelen, op welk geografisch gebied gaat u zich richten, voor welke marktpositie kiest u en welke producten gaat u aanbieden? Een gedegen heroriëntatie is nodig om uw organisatiestrategie te bepalen.

Onze adviseurs helpen u uw toekomstvisie te formuleren. We gaan met u in gesprek over uw doelen, uw ambities en uw huidige situatie en kiezen een aanpak voor strategieontwikkeling die past bij uw organisatie. Wij brengen onze brede kennis in om de juiste thema’s voor een langetermijnstrategie te agenderen. We analyseren de lokale geografische, sociale en marktsituatie om u te helpen de juiste keuzes te maken voor uw organisatie, op het gewenste niveau in het werkgebied. De ontwikkeling naar zorg in de buurt vraagt soms om een passend aanbod per wijk of dorp.

Deze strategische keuzes vormen de basis voor herinrichting van de organisatie, personeelsplanning en vastgoedstrategie.

Markten & Sectoren

Care

Huub Raemakers

Partner strategie en innovatie

Neem contact op