Samen werken aan de beste zorg voor kwetsbare mensen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samen werken aan de beste zorg voor kwetsbare mensen

Een grote groep zorgvragers krijgt geen indicatie meer voor een verblijf in een zorginstelling. Zij blijven thuis wonen en de zorg komt naar hen toe. Bovendien hebben zij de vrijheid om zorg en verschillende diensten bij verschillende aanbieders af te nemen. Een zorginstelling moet nu acteren in een andere context waar het speelveld ook anders is. Wij helpen u de juiste samenwerking vorm te geven met uw (potentiële) partners zoals gemeenten, collega aanbieders, woningcorporaties, private partijen en uiteraard de cliënt en zijn sociale systeem.

De decentralisatie van een groot deel van de zorg en de overhevelingen naar de gemeenten onder de WMO hebben een grote transitie in gang gezet. Gemeenten, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en cliëntorganisaties: iedereen is op zoek naar de beste en meest efficiënte manier om zorg in de wijk dicht bij mensen te organiseren. Onze adviseurs hebben naast inhoudelijke kennis, veel ervaring in het opzetten en inrichten van samenwerkingsverbanden. Van ketensamenwerkingsvormen tot kleinschalige informele netwerken of lokale formele samenwerking.

Wij gaan uit van het standpunt dat iedere partij iets inbrengt of dat nu een netwerk is, geld, kennis of vastgoed. Alle partijen halen datgene uit de samenwerking wat zij nodig hebben. Op die manier kunt u het gezamenlijke doel verwezenlijken om kwetsbare mensen zo goed mogelijk de zorg te bieden die gewenst wordt.

Markten & Sectoren

Care

Dennis Christmas

Managing Partner Zorg

Neem contact op