Organiseren van maatschappelijke opvang | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Organiseren van maatschappelijke opvang

Door de vele verschuivingen in de zorg verandert er ook veel binnen de maatschappelijke opvang. Het beleid is er nu op gericht om mensen, zoals dak-en thuislozen, zoveel mogelijk thuis te laten wonen. ‘Housing first’ dus, de rest volgt later. Dat vraagt om een heel andere aanpak dan voorheen. Het hele proces vraagt vooral om een veel nauwere samenwerking.

Samenwerking tussen zorginstellingen, corporaties, dienstverleners als huisartsen en politie, verslavingszorg en gemeenten. Iedereen moet samenwerken. Wij ondersteunen u om dat optimaal te doen. Zodat op het juiste moment uw cliënten een volgende stap kunnen maken in hun leven. Onze aanpak is volgens het bekende Twynstra Gudde model. Een model wat zich in de praktijk heeft bewezen. 

Daarnaast helpen wij u om te gaan met alle bezuinigingen die op de maatschappelijke opvang afkomen. We analyseren uw organisatie, wat kunt u verwachten over 5 jaar, wat zijn uw zwaktes en sterktes. Samen zetten we stappen richting uw toekomst, zoeken uit met welke partijen u het beste kunt samenwerken. We maken het concreet, welke stappen moet u nu nemen om straks weer een gezond perspectief te hebben.