Met ICT beter inspelen op veranderingen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Met ICT beter inspelen op veranderingen

Bij zorginstellingen gaat ICT een steeds prominentere rol spelen. ICT kan helpen in het realiseren van nieuwe bedrijfsmodellen, samenwerkingsverbanden en een efficiëntere bedrijfsvoering. Maar hoe gaat uw organisatie ICT inzetten? Wij weten hoe.

U wilt grip houden op ICT-investeringen en projecten en weten wat deze investeringen betekenen voor de organisatie. Wat kunt u zelf doen en wat kun je uitbesteden aan anderen? Wij helpen u graag bij deze vragen.

Domotica en zorg op afstand zijn voorbeelden van technologische ontwikkelingen waardoor mensen met een zorgvraag zelfstandig blijven en medewerkers flexibeler worden ingezet. Een Electronisch Cliënten Dossier (ECD) is hierbij voorwaarde om ambulant werken te ondersteunen. Samen met u onderzoeken we hoe u die nieuwe vormen van ICT het beste kunt inzetten.

Voor de ondersteuning van nieuwe bedrijfsmodellen, samenwerkingsverbanden en een efficiënte bedrijfsvoering helpen we u met het ontwerpen, selecteren en invoeren van een ICT-infrastructuur die de gewenste oplossingen voor uw organisatie biedt. Naast de inhoudelijke doelstellingen wordt ook gekeken naar het gewenste niveau van integratie, de mate en kwaliteit van uitbesteding en leveranciersafhankelijkheid, en de rol en inrichting van een interne IT-afdeling. Op die manier weet u zeker dat u alles haalt uit de alle ICT-mogelijkheden.

Markten & Sectoren

Care

Rob Poels

Partner Strategie in digitale transities

Neem contact op