Huisvestingsadvies en projectmanagement in de Care | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Huisvestingsadvies en projectmanagement in de Care

De Care (ouderenzorg, GGZ en gehandicaptenzorg) is sterk in beweging. Instellingen ontwikkelen nieuwe concepten voor verblijf met zorg: kleinschalig en efficiënt. De juiste huisvesting maakt dat mogelijk. In dit specialistische werkveld kan Twynstra Gudde u helpen met advies en projectmanagement.

Uw vraag

Traditionele modellen om kwetsbare mensen met een zorgbehoefte te huisvesten worden meer en meer verlaten. Minder mensen komen in aanmerking voor zorg met verblijf. Krimp in de intramurale capaciteit maakt transformaties van het bestaande aanbod noodzakelijk. De resterende ruimte moet aan meer specifieke eisen voldoen. Instellingen zoeken naar nieuwe zorgconcepten waarin kleinschalig wonen wordt gecombineerd met een goede werkomgeving voor medewerkers en een efficiënte bedrijfsvoering.

Onze visie

Voor ons zijn de markt én de cultuur van uw organisatie leidend. Een goede visie wordt gedragen door de stakeholders: gebruikers (en hun mantelzorgers), medewerkers, management en bestuur. Om daarna tot een huisvestingsconcept te komen baseren wij ons op uw zorgverlenings- en bedrijfsprocessen en de waardecreatie voor het vastgoed op lange termijn. Door slimme ontwikkelstrategieën, goede samenwerkingsconstructies en strak projectmanagement weten wij risico’s te beheersen.

Ons aanbod

Onze aanpak is die van écht samen doen, gebaseerd op beproefde methodieken en op maat. Wij bieden advies (op onderdelen), coaching van uw eigen projectmanagers, second opinion, het ontwikkelen van complete concepten en oplossingen en het uitvoeren van projectmanagement. Daarmee zorgen we dat er resultaten worden gerealiseerd.

De juiste ontwikkel- en realisatiestrategie

Elk project wordt gerealiseerd binnen unieke omstandigheden zoals de specifieke businesscase, de locatie, de actuele marktsituatie en de aanwezige kennis en capaciteit bij de opdrachtgever. Wij komen met u tot een passende ontwikkel- en realisatiestrategie. Binnen die kaders zorgen wij voor het selecteren en contracteren van ontwerpers, technische adviseurs, consortia of uitvoerende partijen.

Managen van projectkaders, risico’s en samenwerking

Volgens onze projectmanagementmethodiek managen wij een bouwproces op de factoren tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Risicomanagement is een integraal onderdeel. Wij maken risicoanalyses en zorgen voor passende beheersmaatregelen die wij per fase herijken. Verder beschikken wij over tools en methodieken om samenwerking in een project te managen. Een goede samenwerking komt naar onze mening ten goede aan het resultaat.

Projectcoaching

Heeft u uw eigen projectmanagers die het werk doen, maar wilt bij complexe en risicovolle stappen ondersteuning door een specialist? Dan kunnen onze projectcoaches u op specifieke terreinen helpen de opgave beheersbaar te houden. Bijvoorbeeld als het gaat om risicomanagement, omgaan met stakeholders, werken in een gevoelige politieke omgeving of omgaan met druk van buitenaf.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Huisvestingsprojecten in de Care hebben niet alleen te maken met fysieke gebouwen. Het gaat veel meer om ontwikkelingen in de zorg, overheidsbeleid, wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, huisvestingsstrategie en -uiteindelijk-  bouwmanagement. Bij Twynstra Gudde werken adviseurs met kennis en ervaring op al die gebieden. Wij kunnen grote en kleine opgaven altijd integraal benaderen.

Uw resultaat

Wij werken en denken vanuit de mensen. Met beproefde methodieken en brede ervaring als basis leveren we voor iedere opgave maatwerk. Het resultaat is de best mogelijke woonomgeving voor uw cliënten, waarin uw mensen met plezier kunnen werken en waarin iedere euro goed besteed is.

Markten & Sectoren

Care

Aziza Aachiche

Senior adviseur

Neem contact op