Een passende businesscase opstellen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een passende businesscase opstellen

Natuurlijk moet een zorgorganisatie financieel gezond zijn. Maar de snelle ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de concrete vormgeving van een vernieuwde strategie kunnen onzekerheden met zich meebrengen. Onze adviseurs helpen u bij risicobeheersing en het opstellen en uitwerken van financiële scenario’s.

U staat als organisatie voor fundamentele vragen. De toekomst is soms onzeker door alle overheidsplannen. Misschien heeft uw instelling al last van leegstand. Wij helpen u grip te krijgen op uw financiële situatie. Misschien blijkt een complete heroriëntatie op de strategie noodzakelijk, of een herijking van het businessplan. Maar onze analyse kan ook leiden tot de noodzaak om beslissingen te nemen over bijvoorbeeld afbouwen of afstoten van vastgoed, het opstarten van een ICT-project of de ontwikkeling van een nieuw zorg- of dienstenproduct. Hoe dan ook: wij zorgen voor een goed onderbouwde businesscase, op basis waarvan u beslissingen kunt nemen. Zo heeft u grip op uw financiële situatie en heeft u inzicht in mogelijke risico’s.

Markten & Sectoren

Care