Care | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Care

Het scheiden van wonen en zorg, bezuinigingen en decentralisaties naar gemeenten hebben een ongekende verandering binnen de zorg ingezet. Steeds meer mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben blijven in hun eigen huis wonen. Zorg is niet meer geconcentreerd binnen een zorginstelling, maar wordt in de wijk en in de buurt geboden en georganiseerd. Dit heeft grote gevolgen voor de organisatie van de zorginstelling, het vastgoed, de bedrijfsvoering en de samenwerking met (keten)partners rondom de ‘cliënt’. Hoe ziet uw organisatie de toekomst en wat zijn uw plannen? Onze adviseurs helpen u concrete stappen te maken in deze transitie.

Strategie bepalen voor uw organisatie

Zeker in deze tijd is het belangrijk voor uw organisatie om zich te heroriënteren op de toekomst. Hoe gaat uw doelgroep zich ontwikkelen, op welk geografisch gebied gaat u zich richten, voor welke marktpositie kiest u en welke producten gaat u aanbieden? Een gedegen heroriëntatie is nodig om uw organisatiestrategie te bepalen.

Lees verder

Een passende vastgoedstrategie ontwikkelen

U zit met tal van vragen rondom uw vastgoed: over afstoten, renoveren, transformeren en hoe te investeren. Bovendien vraagt de nieuwe werkelijkheid om vernieuwde woon-zorgdiensten, concepten en slimme financieringsoplossingen. Wij helpen u de juiste vastgoedstrategie te ontwikkelen.

Lees verder

Samen werken aan de beste zorg voor kwetsbare mensen

Een grote groep zorgvragers krijgt geen indicatie meer voor een verblijf in een zorginstelling. Zij blijven thuis wonen en de zorg komt naar hen toe. Wij helpen u de juiste samenwerking vorm te geven met uw (potentiële) partners zoals gemeenten, collega aanbieders, woningcorporaties, private partijen en uiteraard de cliënt en zijn sociale systeem.  

Lees verder

Een passende businesscase opstellen

Natuurlijk moet een zorgorganisatie financieel gezond zijn. Maar de snelle ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de concrete vormgeving van een vernieuwde strategie kunnen onzekerheden met zich meebrengen. Onze adviseurs helpen u bij risicobeheersing en het opstellen en uitwerken van financiële scenario’s.

Lees verder

Huisvestingsadvies en projectmanagement in de Care

De Care (ouderenzorg, GGZ en gehandicaptenzorg) is sterk in beweging. Instellingen ontwikkelen nieuwe concepten voor verblijf met zorg: kleinschalig en efficiënt. De juiste huisvesting maakt dat mogelijk. In dit specialistische werkveld kan Twynstra Gudde u helpen met advies en projectmanagement.

Lees verder

Met ICT beter inspelen op veranderingen

Bij zorginstellingen gaat ICT een steeds prominentere rol spelen. ICT kan helpen in het realiseren van nieuwe bedrijfsmodellen, samenwerkingsverbanden en een efficiëntere bedrijfsvoering. Maar hoe gaat uw organisatie ICT inzetten? Wij helpen u daarbij.

Lees verder

De kracht van zelfsturende teams benutten

Zelfsturende teams kunnen een organisatie sterk maken: sturing en correctie aan de basis met veel eigen verantwoordelijkheid, efficiënt, flexibel en klantgericht. Vooral gemeenten en organisaties in de zorg verwachten veel van deze organisatievorm.

Lees verder

Organiseren van maatschappelijke opvang

Door de vele verschuivingen in de zorg, verandert er ook veel binnen de maatschappelijke opvang. Het beleid is er nu op gericht om mensen zo snel mogelijk thuis te laten wonen. 'Housing first' dus, de rest volgt later. Dat vraagt om een heel andere aanpak dan voorheen. Het hele proces vraagt vooral om een veel nauwere samenwerking.

Lees verder

De patiënt wérkelijk centraal stellen

Wat zijn de échte wensen en behoeften van patiënten en andere zorgvragers? Hoe ervaren zij de zorgverlening? Hoe kunt u daar als zorgprofessional binnen de kaders van medische en financiële doelmatigheid zo goed mogelijk op aansluiten? De Human Care Journey® helpt u om vanuit de beleving en ervaring van de mens uw zorgpaden te optimaliseren.

Lees verder

Cases

Strategische keuzes in sterk veranderende ouderenzorg

De ouderenzorg is sterk in beweging. Laurens, één van de grootste VVT-aanbieders in Nederland, anticipeert hierop met een visie en een strategie met 2020 als horizon, ver voorbij de veranderlijke omgeving. Twynstra Gudde heeft de ontwikkeling hiervan procesmatig en inhoudelijk begeleid.

Lees de case

Actuele opleidingen

Masterclass 'Verandermanagement'

Nieuwe data volgen spoedig! Maak uw interesse vast kenbaar!

Veranderingen zijn in alle organisaties aan de orde van de dag. Cultuurveranderingen, reorganisaties, integratie van bedrijfsonderdelen, efficiencyprogramma's en professionaliseringsprogramma's buitelen over elkaar heen. Ze hebben allemaal te maken met het veranderen van de organisatie. Ben jij als (programma)manager of adviseur betrokken bij een dergelijke verandering? Dan reikt onze masterclass jou de helpende hand.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Dennis Christmas

Managing Partner Zorg

Neem contact op

Vind de expert in uw markt