Samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samenwerking

Woningcorporaties, gemeenten en bewonersorganisaties moeten meer dan voorheen met elkaar samenwerken. De herziene Woningwet dringt daarop aan. Twynstra Gudde helpt u om vorm en inhoud te geven aan een duurzame samenwerking.

Leefbare wijken en voldoende betaalbare woningen. Dat is uw belangrijkste zorg. De herziene Woningwet geeft woningcorporaties en gemeenten daarbij een duidelijke taak. U moet bovendien nauw samenwerken met bewonersorganisaties. Hoe komt u tot een duurzame samenwerking tussen deze drie stakeholders?

Onze adviseurs begeleiden dit proces. Wij helpen de partijen om elkaars doelstellingen te begrijpen en een collectieve stip op de horizon te plaatsen. Wij zoeken met u naar de gemeenschappelijke basis en helpen bij de ontwikkeling van een wijkvisie. We begeleiden sociale en fysieke programma’s in wijken. Onze adviseurs werken vanuit brede kennis van en ervaring met de woningmarkt, de Woningwet en participatieve planvorming. We hebben ervaring op het terrein van de sociale, fysieke en economische pijler.

Met betrekking tot woonruimte voor ouderen hebben we een specifieke aanpak ontwikkeld. Daarin worden woonwensen van ouderen gekoppeld aan sociale en fysieke mogelijkheden in een wijk of buurt. Zie hiervoor het productblad “Woonkansen voor ouderen”.

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op