Onderzoek Twynstra Gudde en CorporatieNL: Corporaties terug naar Huis | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onderzoek Twynstra Gudde en CorporatieNL: Corporaties terug naar Huis

In oktober 2014 is door Twynstra Gudde en CorporatieNL een enquête onder alle corporaties uitgezet. Hieruit blijkt dat de corporatie niet langer ver van huis is, maar voortaan juist dichter bij huis blijft. De enquête is een dag voor de uitkomst van de parlementaire enquête (PE) gesloten. De uitkomsten zijn daarmee niet ‘belast’ met de uitkomsten van de PE.

Ilta van der Mast, partner bij het gerenommeerde adviesbureau Twynstra Gudde, onderkent als de opmerkelijkste uitkomsten:

Met het oog op een toenemende rol van de gemeenten blijkt dat 80% van de woningcorporaties van mening is dat gemeenten over onvoldoende kennis en kunde beschikken om deze rol te vervullen.

  • Corporaties vinden dat ze strakker moeten sturen op maatschappelijke en financiële prestaties. Meer dan de helft geeft aan niet in staat zijn om die maatschappelijke prestaties in kaart te brengen.
  • Meer dan de helft (54%) van de woningcorporaties ziet reorganisaties of ontslagrondes met reductie van personeel.
  • Die reorganisatie moet gepaard gaan met een cultuuromslag vindt 50% van de woningcorporaties.
  • Wat betreft de kwaliteit van toezicht zijn de corporaties van mening dat hun RvC’s goed/zeer goed functioneren (75%); dat geldt ook voor de accountants. Zwak tot zeer zwak worden CFV ( 55%), BZK (86%) en gemeenten (84%) beoordeeld.
  • Meer dan 90% van de woningcorporaties vindt dat de huidige regelgeving te complex is.

Rol gemeenten

Met het oog op een toenemende rol van de gemeenten blijkt dat 80% van de woningcorporaties van mening is dat gemeenten over onvoldoende kennis en kunde beschikken om deze rol te vervullen. Opvallend is dat achtereenvolgend het coalitieakkoord, de Cie. Dekker en onlangs de Parlementaire Enquête commissie vinden dat gemeenten en huurders meer te zeggen moeten hebben.

Strak sturen op maatschappelijke en financiële prestaties

Corporaties vinden dat ze strakker moeten sturen op maatschappelijke en financiële prestaties. Meer dan de helft geeft aan niet in staat zijn om die maatschappelijke prestaties in kaart te brengen. De andere helft geeft aan het niet te weten of het te kunnen zeggen. Dit is de essentie van de woningcorporatie: men weet niet wat de prestaties op de kerntaak is. Men heeft geen mogelijkheid om het inzichtelijk te maken, terwijl de samenleving daar juist om schreeuwt. Overigens is 85% het eens met de stelling dat zakelijk handelen meer ruimte voor sociaal investeren oplevert. Dit pleit voor de woningcorporaties: veel beschouwen dit als hun taak. Er waait duidelijk een andere wind.

Corporaties terug naar Huis

Wat betreft financiële prestaties; daar zijn corporaties in toenemende mate op gericht. Maar het ontbreekt ook op dit terrein nog aan goede data om het financieel rendement inzichtelijk te maken. Zie ook het advies van de Parlementaire Enquête (PE) om op marktwaarde te gaan waarderen.

Reorganisaties en cultuuromslag

Meer dan de helft (54%) van de woningcorporaties ziet reorganisaties of ontslagrondes met reductie van personeel. Die reorganisatie moet gepaard gaan met een cultuuromslag, vindt 50% van de woningcorporaties. Ook de PE geeft dit aan. De cultuur binnen de corporatiesector moet veranderen: minder denken vanuit privaat ondernemerschap, meer vanuit maatschappelijke dienstbaarheid. Dit betekent servicegerichtheid, risicoaversie, financiële discipline, soberheid, transparantie, geen topbeloningen, geen megafusies.

Kwaliteit toezicht

Wat betreft de kwaliteit van toezicht zijn de corporaties van mening dat hun RvC’s goed/zeer goed functioneren (75%); dat geldt ook voor de accountants. Zwak tot zeer zwak worden CFV (55%), BZK (86%) en gemeenten (84%) beoordeeld. Opvallend is het contrast met de uitkomsten uit de PE waarin gesteld wordt dat het intern toezicht zwak is en moet worden versterkt. Nieuwe commissarissen moeten zelfs een geschiktheidstest afleggen.

Wet- en regelgeving

Meer dan 90% van de woningcorporaties vindt dat de huidige regelgeving te complex is. Met de verplichte scheiding tussen commerciële en niet-commerciële activiteiten wordt de complexiteit nog meer.

BNR debat

De resultaten zijn gepresenteerd tijdens BNR radioprogramma ‘De Ochtendspits’ en het BNR debat ‘Slim Samenwerken – Woningcorporaties in het toekomstig woonlandschap’

Meer informatie

Wilt u meer informatie of een gratis exemplaar van de onderzoeksuitkomsten ontvangen? Laat dan hieronder uw gegevens achter.

Meer informatie of een gratis exemplaar