Uw organisatie werkend krijgen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw organisatie werkend krijgen

De wateropgave vraagt om een integrale aanpak met nieuwe coalities, spelregels en werkwijzen. Dat vereist ook nieuwe competenties van uw medewerkers. Twynstra Gudde helpt u om veranderingen in uw organisatie werkend te krijgen.

De opgaven in de wateropgave zijn complex en kunnen alleen worden opgelost met inbreng van andere partijen. Bestuurders dringen aan op vormen van participatie en co-creatie. Maar wat betekent dat voor samenwerking, verantwoordelijkheid en zeggenschap? Hoe houdt u een project of activiteit op koers als u niet de volle zeggenschap hebt? Hoe stelt u spelregels op, zonder te vervallen in nieuwe bureaucratie? Welke afspraken zijn adequaat?

De verandering van uw organisatie betekent ook dat uw medewerkers andere rollen krijgen. Binnen en buiten teams werken zij op andere manieren samen. Misschien gaat u over op een Integraal Project Model (IPM). Niet iedereen is vanzelf in staat en bereid om daarin mee te gaan. Een professioneel veranderingstraject vraagt ook om training. Al is het maar om te wennen aan de taal en de rituelen die bij een verandering horen. High potentials wilt u misschien verder begeleiden.

Ons aanbod

Twynstra Gudde kent de watersector, de spelers en de actuele samenwerkingsvraagstukken. We weten ook wat er kan spelen bij organisaties in verandering. Door de koppeling te leggen, maken we nieuwe inzichten op samenwerken productief in uw specifieke situatie.

  • Veel samenwerkingen stranden omdat men te snel overgaat op planvorming en realisatie. Wij besteden daarom veel aandacht aan de voorkant van het proces. Met strategisch omgevingsmanagement brengen we uw speelveld in kaart. We stellen vast met welke partners u overlappende doelstellingen en belangen heeft. Vervolgens helpen wij de implicaties van een samenwerking voor u, uw bestuur en uw medewerkers te verkennen. Wij geven aan welke coalitievorm geĆ«igend is en welke spelregels daarbij horen. Tot slot helpen wij bij het formuleren van een overeenkomst, procesafspraken en spelregels.
  • Om uw medewerkers en teams te helpen in de samenwerking mee te gaan, bieden we diverse trainingen aan waarmee zij nieuwe werkvormen en competenties verwerven. Voordat wij een training aanbieden, onderzoeken we eerst de leerbehoefte en de leervoorkeuren van de deelnemers. Projectmedewerkers hebben vaak andere vragen dan bestuurders of teamleiders. Vervolgens maken we een training op maat. Het leereffect kan worden vergroot door met een coach te werken. Al onze coaches zijn zelf ook werkzaam in de watersector waardoor wij in staat zijn theorie te vertalen naar de praktijk van uw organisatie.

Uw resultaat

Door uw organisatie te richten op een samenwerking en alle voorwaarden daarvoor in te vullen, wordt een samenwerking effectief. U weet met welke partners u te maken hebt en er zijn duidelijke afspraken. Uw medewerkers beschikken over de motivatie en de competenties om er inhoud en invulling aan te geven. De verandering in uw organisatie is werkend gemaakt.

Markten & Sectoren

Water

Evelien van der Kuil

Partner Twynstra Gudde, manager adviesgroep Water

Neem contact op