Uw organisatie gericht en ingericht krijgen voor de toekomst | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw organisatie gericht en ingericht krijgen voor de toekomst

Technologische, maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen eisen voortdurend de aandacht op. Welke koers kiest u voor de lange termijn? Hoe vertaalt u dit in doelstellingen, programma’s en projecten? Hoe krijgt u die naast bestaande opgaven georganiseerd?

Klimaatverandering, de ontwikkeling van de Omgevingswet en allerlei technologische innovaties op het gebied van duurzaamheid hebben grote gevolgen voor de inrichting en organisatie van het waterbeheer. Nu en in de toekomst. De ontwikkelingen gaan snel en zijn ingrijpend. Waar staat uw organisatie over tien, twintig of dertig jaar? Wat is dan uw taak? U heeft als overheidsorganisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te anticiperen op trends. Maar hoe kunt u zich voorbereiden? Wat neemt u op in een Waterbeheerplan, een Waterplan of een Omgevingsvisie?

Heeft u een heldere visie op de lange termijn, dan is het de kunst de vertaalslag te maken naar een strategie voor de kortere termijn. Wat zijn uw doelstellingen precies? Passen die bij de positie van uw organisatie? Welke ambities en talenten hebben uw medewerkers? Hoe krijgt u de doelen werkend? Met duidelijke programma’s en afgebakende projecten zet u stappen om de doelen te bereiken. Sturing, betrokkenheid en commitment zijn dan essentieel. Maar hoe blijft u in control en zorgt u voor positieve energie in uw projectteams?

Ons aanbod

Twynstra Gudde kan u helpen met het “richten en inrichten” van uw organisatie. Wij zijn op de hoogte van trends en ontwikkelingen in de waterwereld en combineren die wetenschap met kennis van scenarioplanning, organisatieontwikkeling, veranderkunde en management van programma’s en projecten.

  • Bijvoorbeeld met de methode van backcasting helpen wij u de koers voor de langere termijn te bepalen. We maken een sprong in de tijd en gaan vanuit de toekomst op weg. We maken scenario’s die u helpen een toekomstbestendige koers te bepalen. Bestuurders nemen we in dit proces mee om vanaf het begin te zorgen voor draagvlak. 
  • Wij helpen u doelen scherp te krijgen en een strategie voor uw organisatie te bepalen. Wij definiëren de positie en rol van uw organisatie en van uw medewerkers. We kijken naar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (de harde kant) en naar motivatie, vakmanschap en enthousiasme (de zachte kant). We zetten een cyclus op van doelen stellen tot en met het evalueren van programma’s en projecten. Daarmee helpen wij u met de vorming van een lerende organisatie.
  • Met processen, programma’s en projecten krijgt uw organisatie verder vorm. De betrokkenheid van uw collega’s en samenwerkingspartners is daarbij essentieel. Wij helpen u door een werkstructuur op te zetten en samen aan de slag te gaan. We maken processen helder en zetten iedereen (weer) op één lijn.
  • Desgewenst nemen we daadwerkelijk het programma- en projectmanagement tijdelijk voor onze rekening. We kunnen daarvoor managers leveren.

Uw resultaat

Door een brug tussen de lange en de korte termijn te slaan ontstaat meer focus. Daarbinnen zijn uw medewerkers in staat om effectief en met plezier aan de juiste doelstellingen te werken. U kunt elkaar makkelijker aanspreken, waardoor projecten sneller en beter worden gerealiseerd.

Markten & Sectoren

Water

Stan Duifhuizen

Managing partner

Neem contact op