Open Trainingsaanbod voor Waterprofessionals | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Open Trainingsaanbod voor Waterprofessionals

De omgevingswet, energietransitie, klimaatadaptatie. Programmagestuurd werken, burgerparticipatie, opgavegericht werken. Zomaar wat termen die u ongetwijfeld in uw huidige werkpraktijk tegenkomt. En waarvan u zich mogelijk afvraagt wat ze voor u, uw team of uw organisatie betekenen.

Partijen in het waterdomein zijn hard aan het werk zich verder te professionaliseren. De veranderende maatschappij vraagt om meer samenwerking, grotere doelmatigheid en externe gerichtheid van medewerkers. Allemaal grote opgaven, waarbij u best wat hulp kunt gebruiken. De opleidingen van Twynstra Gudde bieden de perfecte mogelijkheid om uw kennis en vaardigheden op een specifiek expertisegebied uit te breiden. Wij koppelen onze expertise aan onze ruime kennis en ervaring van het waterdomein.

Op deze pagina vindt u het trainingsaanbod, dat wij specifiek hebben ontwikkeld voor professionals in het waterdomein. Deelname aan één van deze trainingen betekent dat onze theorieën en methodieken worden gekoppeld aan de dagelijkse praktijk van uw werk rondom watervraagstukken en dat u dat samen doet met vakgenoten.

Speciaal aanbod

Iedere tweede deelnemer aan een training ontvangt een korting van 10%.

Trainers

De meeste opleidingen worden gegeven door twee trainers. Zij zijn beiden zeer ervaren en vullen elkaar aan op specifieke vakkennis en kennis van het waterdomein.

Actueel aanbod

Leeratelier Samenwerken voor Waterprofessionals
Leer coalities bouwen en jezelf effectief inzetten

In dit tweedaagse leeratelier leer je verschillende vormen van samenwerken herkennen. Welke vorm past bij welk vraagstuk? Daarnaast krijgt u inzicht in uw eigen gedrag en handelen en de effectiviteit ervan. Samenwerken is namelijk ook mensenwerk. We bieden praktisch toepasbaar handelingsrepertoire om aan het werk te gaan.
Lees verder

Leeratelier De Omgevinsgwet in de Waterpraktijk
Nieuwe vaardigheden in een veranderende maatschappij

In deze tweedaagse staan wij stil bij de veranderende maatschappelijke context, waarop de Omgevingswet een reactie is. We gaan in op de hoofdlijnen van de nieuwe wet en staan stil bij de gevolgen ervan voor de collega’s in het waterdomein. Daarbij kijken wij met naar de nieuwe vaardigheden die hierin gevraagd worden, zoals samenwerken en gaan we aan de slag met eigen casiustiek.
Lees verder

Tweedaagse training Programmamanagement voor waterprofessionals
Leer uw programma in de volle breedte managen

In deze training reiken wij u de essenties van programmamanagement aan. Daarbij besteden we aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kant van programma’s. Ook maken we enkele uitstapjes naar aanpalende vakgebieden zoals verandermanagement. Hiermee bent u beter in staat uw programma in de volle breedte te managen.
Lees verder

Training Inrichten van uw Crisisorganisatie
Goed voorbereid en slagvaardig optreden tijdens een crisis

U heeft de ambitie om slagvaardig op te treden tijdens een crisis. Dat vraagt om een gedegen voorbereiding van uw medewerkers en leidinggevenden. Met een ontwerp op maat en goed gekozen interventies leggen wij een krachtig fundament voor inrichting en ontwikkeling van uw crisisorganisatie. Daarmee zijn uw organisatie en medewerkers aantoonbaar voorbereid op een toekomstige crisissituatie.
Lees verder

Training Strategisch Omgevingsmanagement 
Wordt effectiever in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen

In deze tweedaagse training maakt u kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). U vergroot uw kennis en versterkt uw vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot u uw handelingsrepertoire en bent u in staat SOM in uw eigen opgave toe te passen.
Lees verder

Binnenkort

Training Leiderschap voor Waterprofessionals
Leeratelier Asset Management

Markten & Sectoren

Water

Uw interesse in het trainingsaanbod