Besluitvorming met goed assetmanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Besluitvorming met goed assetmanagement

De assets van uw organisatie zijn van grote waarde. Goed assetmanagement kan daarom bijdragen aan het realiseren van primaire doelstellingen van uw organisatie. Wij helpen u hiermee en we zorgen voor de koppeling tussen uitvoering en bestuurlijke besluitvorming.

Beslissingen over beheer en onderhoud van watersystemen worden vaak bottom-up en reactief genomen. Toch bepalen deze beslissingen een groot deel van de prestaties van uw organisatie. Niet alleen in financiële zin, maar ook als het gaat om zaken als betrouwbaarheid en duurzaamheid. Hoe legt u de relatie tussen de waarde van uw assets en het realiseren van uw primaire doelstellingen? Als het assetmanagement goed is georganiseerd, zijn kosten, prestaties en risico’s met elkaar in balans. U weet waar u als manager op kunt sturen.

Ons aanbod

De adviseurs van Twynstra Gudde hebben kennis van assetmanagement. Die kennis koppelen we met ervaring in de (publieke) watersector.

  • Wij brengen voor u in beeld hoe de assets optimaal kunnen bijdragen aan de doelen van uw organisatie. Wij onderzoeken hoe het assetmanagement nu is belegd en welke verbeterpunten er mogelijk zijn. 
  • In overleg komen we tot een plan om uw assetmanagementorganisatie te versterken. We werken aan een cultuur waarin mensen zich bewust zijn van de rol die assets spelen bij het realiseren van uw doelstellingen. 
  • We brengen taken, rollen, verantwoordelijkheden en benodigde faciliteiten in beeld en helpen bij een succesvolle implementatie binnen uw organisatie.

Uw resultaat

Met goed georganiseerd assetmanagement kunt u de eigendommen van uw organisatie strategisch benutten. Vanuit de centrale doelstellingen kunt u beslissingen onderbouwen over zaken als beheer, onderhoud, vernieuwing en outsourcing. De assets zijn niet langer alleen een kostenpost, maar dragen bij aan betere prestaties van uw organisatie.

Door vanuit strategische doelstellingen te werken aan Assetmanagement, is een integrale afweging mogelijk. Wij hebben een Whitepaper geschreven over onze aanpak.

Download Whitepaper

Markten & Sectoren

Water

Stan Duifhuizen

Managing partner

Neem contact op