Aan de slag met een klimaatadaptieve stad en regio | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Aan de slag met een klimaatadaptieve stad en regio

Grotere neerslagpieken, een hogere of lagere grondwaterstand en hittestress vereisen klimaatadaptief waterbeheer. Hoe kunt u dat realiseren in samenwerking met uw DPRA-werkregio? Wij helpen u de ambities te stellen en te vertalen in programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden.

Er is veel bestuurlijke aandacht voor een fysieke inrichting van stad en regio die rekening houdt met klimaatverandering. Ook buiten de waterwereld zijn steeds meer partijen zich bewust van de noodzaak. Partijen in de watersector en/of gemeenten moeten de regie in deze samenwerking nemen. Hoe komt u hierin verder? Wat kunt u doen om te bevorderen dat de samenwerking ook werkelijk slaagt? Hoe zet u het idee van klimaatadaptatie om in slimme programma’s en projecten? Om de samenwerking met andere partijen in uw gebied effectief te maken, is het allereerst nodig dat er gedeeld eigenaarschap is. Vervolgens is effectief leiderschap cruciaal om de samenwerking op koers te houden. Hoe geeft u de samenwerking vorm en wat spreekt u daarover af?

Ons aanbod

Twynstra Gudde heeft inhoudelijke kennis van de watersector, infrastructuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. Wij zijn als organisatieadviseurs bovendien specialist in het werkend krijgen van samenwerkingsverbanden, strategische planvorming en programma- en projectmanagement. Met deze combinatie van disciplines kunnen wij u helpen vanaf de start van een samenwerking tot en met de realisatie van projecten.

  • Wij maken een langetermijnstrategie en gaan met u en met uw partners in de regio op zoek naar een gezamenlijke ambitie. Het wordt duidelijk wat elke partij in een samenwerking haalt én brengt. Wederzijdse belangen bij een goede samenwerking worden concreet. 
  • De volgende stap is het kiezen van een adequate samenwerkingsvorm. Samenwerking is geen doel, maar een middel om hogere doelen te bereiken. Wij hanteren het ‘Spectrum van coalitievorming’. Daarin wordt helder waaruit de meerwaarde voor ieder van de partijen bestaat. 
  • Als een samenwerkingsvorm is gekozen, kunnen wij u helpen deze te consolideren. Wij helpen u bij het opstellen van een convenant of een samenwerkingsovereenkomst.
  • De gezamenlijke ambities worden vervolgens vertaald in haalbare programma’s en projecten. Ook daarbij kunnen wij u helpen. Afhankelijk van de coalitievorm begeleiden wij u bij het scherp krijgen van gezamenlijke ambities en het vastleggen van procesafspraken en spelregels. Wij kunnen u tot slot ondersteunen met uitvoerend programma- en projectmanagement.

Uw resultaat

Als de samenwerking op alle niveaus en stap voor stap is opgezet, staan de klokken gelijk. Dan kunnen partijen effectiever samenwerken. De ambities zijn gezamenlijk vastgesteld en er is een samenwerkingsvorm gekozen die daarbij aansluit. U beschikt over de handvatten om deze samenwerking effectief te richten op de uitvoering van programma’s en projecten om binnen stad en regio te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering.

Vlog Klimaatadaptatie

  • Bekijk ook onze vlogs over klimaatadaptatie. In deze reeks gaan we op zoek naar vragen die leven rondom klimaatverandering. Klik op onderstaande afbeelding om de vlog te bekijken.
  • Wytse Dassen en Martien Aartsen schreven ook een artikel over hoe je tot een goede klimaatrisicodialoog komt. "Het werkend krijgen van deze samenwerking kost tijd, inzet en uithoudingsvermogen."
    Lees het artikel 

Markten & Sectoren

Water

Wytse Dassen

Strategisch Adviseur Water en Omgevingsmanager

Neem contact op