Slimme en duurzame mobiliteit | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Slimme en duurzame mobiliteit

De mobiliteit en infrastructuur van morgen is slim en duurzaam. De combinatie van nieuwe technologie, ICT en duurzame energie zorgt voor een fundamentele omslag. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, burgers en maatschappelijke organisaties krijgen hier onvermijdelijk mee te maken. Dat geeft onzekerheden, en juist ook nieuwe kansen. Twynstra Gudde helpt onzekerheden in beleid en publiek-private investeringen hanteerbaar te maken, door scenario’s en strategieën te ontwikkelen. We brengen de juiste verbindingen tot stand, weten samenwerkingen effectief te maken en innovaties te realiseren. Grote nieuwe opgaven vragen om een lerende aanpak. Wij helpen daarom tevens bij het evalueren en reflecteren.

Zelfsturende, elektrische auto’s en bussen, rijden op waterstof, routenavigatie gekoppeld aan snelwegbenutting, mobility as a service… Slimme en duurzame mobiliteit is er en verwerft zich snel een grotere plek. Het is een maatschappelijke uitdaging om deze transitie te realiseren. Het gaat niet alleen om technologie maar juist ook om de maatschappelijke acceptatie, in combinatie met nieuwe verdienmodellen en de snelheid van passende wet- en regelgeving. De sleutel is het bij elkaar brengen van de juiste partijen: bestaande en nieuwe bedrijven in het speelveld van mobiliteit, kennisinstellingen, burgers en overheden. Twynstra Gudde heeft aangetoond dat zij dit kan. Voorbeelden hiervan zijn onze betrokkenheid bij diverse projecten op het gebied van zero emissie busvervoer en onze procesevaluatie van de triple helix samenwerking bij de Praktijkproef Amsterdam.

“Door het voeren van een goede, intensieve dialoog met verschillende marktpartijen heeft Twynstra Gudde de kansen voor zero emissie-busvervoer voor VDL Groep verder inzichtelijk gemaakt en zijn de publieke sector en private partijen zodanig met elkaar in verbinding gebracht dat wij ervoor kiezen om fors in te zetten op investeringen in volledig elektrisch aangedreven bussen. Ik ben hen erkentelijk voor de rol die zij daarin heeft gespeeld”. Willem van der Leegte, CEO VDL 

"Zonder een goede onderliggende samenwerking kom je niet tot een structurele verbetering. Daarom is de procesevaluatie ook zo belangrijk." Ronald Adams, projectmanager Praktijkproef Amsterdam

Lees meer over onze visie en aanpak op onze site Duurzame toekomst - Slimme en duurzame mobiliteit

 

 

 

Markten & Sectoren

Mobiliteit en infrastructuur

Jan Willem de Kleuver

Senior adviseur, project- en procesmanager

Neem contact op