Onderwijshuisvesting | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting is altijd in ontwikkeling en is een van de belangrijkste middelen om bij te dragen aan de onderwijsvernieuwingen. Onderwijshuisvesting speelt een belangrijke rol binnen het primaire proces, maar vraagt tegelijkertijd ook om de nodige investeringen van publiek geld. Huisvesting is immers iets voor een langere periode.

Onze kennis op het gebied van onderwijs combineren wij graag voor u met onze kennis en ervaring op het gebied van vastgoed & facility management. Onderwijshuisvesting is een bedrijfsmiddel dat vraagt om afstemming op de gebruikers van het onderwijs, passend in de tijd, maar moet tegelijkertijd ook worden afgestemd op de lange-termijn doelstellingen. Dit brengt vraagstukken met zich mee op het gebied van vastgoedmanagement, sturing van huisvestingsportefeuilles, (multi)projectmanagement en zaken als het uitbesteden van het gebruikersmanagement. Over het hele spectrum van onderwijshuisvesting kan Twynstra Gudde u helpen uw vraagstukken te beantwoorden!