Maatschappelijk Vastgoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Maatschappelijk Vastgoed

Maatschappelijk vastgoed omvat gebouwen met een publieke functie die (deels) worden gefinancieerd met publieke middelen. Binnen deze definitie zijn gemeenten de grootste eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Zij maken echter steeds scherpere afwegingen tussen de kosten van dit vastgoed en de maatschappelijke en financiële baten. Zeker nu leegstand ten gevolge van bezuinigingen en krimp ook gemeenten bedreigt. Dit biedt perspectieven voor marktpartijen en maatschappelijke ondernemingen zoals woningcorporaties en onderwijsinstellingen.

Onze kennis van het publieke domein en expertise op het gebied van vastgoed en facility management delen wij graag met onze klanten. Het thema maatschappelijk vastgoed omvat voor ons beleidsmatige aspecten zoals voorzieningenbeleid, sturen op maatschappelijk rendement en subsidiebeleid. Daarnaast is vastgoed een bedrijfsmiddel, waar prestatieverbetering, uitbesteden van taken, risicomanagement en portefeuillemanagement actuele onderwerpen zijn.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Jeroen Tazelaar

Partner

Neem contact op