Huisvesting en vastgoed ontwikkelen en aanbesteden | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Huisvesting en vastgoed ontwikkelen en aanbesteden

Voor het ontwikkelen en realiseren van uw huisvestings- en vastgoedprojecten geldt dat de gevraagde kwaliteit binnen budget en planning uitgevoerd moet worden. Een goedgekozen ontwikkel- en realisatiestrategie helpt daarbij om de risico’s te beheersen en maximaal resultaat te halen.

U heeft een project gedefinieerd en bent al een ‘eind op weg’. De wijze van het ontwikkelen en aanbesteden is echter nog niet bepaald. Of die is al bekend maar u wilt er een contra-expertise op. In deze gevallen schakelt u onze adviseurs in.

Als u een goede ontwikkel- en realisatiestrategie wilt, moet u oog hebben voor de kritische succesfactoren, maar ook zicht op de project-, organisatie- en omgevingsfactoren. We kijken of het programma en uw ambitie kloppen met het budget. Of er ontwerp- of uitvoeringsrisico’s worden voorzien. En last but not least: hoe gaat u om met de grote aandacht en kritische houding van de vele belanghebbenden?

Afwegingsmodel contracteringstrategie

Iedereen weet: elk project is uniek. Het bepalen (en uitvoeren) van een specifiek hiervoor bepaalde ontwikkel- en realisatiestrategie is dan van belang. Wij staan daarom voor maatwerk, creatieve oplossingen en een praktische en efficiënte werkwijze. Afhankelijk van uw wensen adviseren wij over of managen wij uw ontwikkel- en realisatiestrategie. Ook selecteren en contracteren wij, als u dat wilt, architect en adviseurs, consortia of uitvoerende partijen.

Iljan van Hardevelt

Partner

Neem contact op