Herontwikkelen, renoveren of nieuwbouw van uw kantoor | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Herontwikkelen, renoveren of nieuwbouw van uw kantoor

Uw organisatie is in beweging en uw huisvesting voldoet niet meer aan uw eisen en wensen. Terwijl passende huisvesting een randvoorwaarde is om uw organisatie goed te laten functioneren. Onze ervaren huisvestingsadviseurs onderzoeken wat het beste bij uw organisatie past.

U hebt gekozen voor een nieuwe manier van werken, uw organisatie is gegroeid of juist gekrompen, of uw huisvesting is simpelweg verouderd en aan vernieuwing toe. Of wellicht loopt uw huurcontract af en wilt u weten of het verstandig is om deze te verlengen. Kortom, u zoekt een oplossing op maat. Wij gaan samen met u op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Moet ik herontwikkelen, renoveren of nieuw bouwen?’, ‘Moet ik in het bestaande kantoor blijven of verhuizen?’, ‘Hoe kan mijn huisvesting zoveel mogelijk toegevoegde waarde bieden voor mijn organisatie en mijn medewerkers?’

Wij onderzoeken of uw huidige huisvesting nog geschikt gemaakt kan worden, of er aantrekkelijke alternatieven zijn en wat het beste bij uw organisatie past. Kiest u voor de bestaande of een nieuwe locatie? Samen met u vertalen wij uw vragen naar een huisvestingsvisie of huisvestingplan en werken dit uit in een businesscase. Deze businesscase gaat in op de organisatorische, technische, financiële en kwalitatieve aspecten, zodat u een gefundeerde keuze kunt maken. Nadat u een besluit heeft genomen, helpen wij u met het afsluiten van huurcontracten, het initiëren van een project, het opstellen van een projectplan, het ontwerpen van een werkplekconcept of het contracteren van een marktpartij.

Het resultaat is huisvesting die voor u werkt. Daarmee bedoelen wij huisvesting waarin uw medewerkers met plezier werken. Huisvesting die toekomstbestendig is en voldoende flexibiliteit biedt. Huisvesting waarin efficiënt wordt omgegaan met ruimte. En heel belangrijk: huisvesting waarmee u kosten bespaart.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Erik Jan Rouwenhorst

Project Executive

Neem contact op