Efficiënt en effectief maatschappelijk vastgoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Efficiënt en effectief maatschappelijk vastgoed

Kosten reduceren heeft prioriteit op de bestuurlijke agenda. U zoekt naar manieren om kosten te besparen, door zowel uw gemeentelijke vastgoedportefeuille als uw vastgoedorganisatie effectiever en efficiënter in te richten.

Gemeenten worden zich meer bewust van de strategische waarde van hun vastgoedbezit. Niet alleen van de boekwaarde maar ook van de waarde van vastgoed als middel om beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit vraagt om een professionele en compacte vastgoedorganisatie, waarbij uw vastgoed op strategisch en tactisch niveau wordt gemanaged en operationele beheeractiviteiten worden uitbesteed. Maar hoe geeft u dit vorm? Welke taken zijn geschikt om uit te besteden? En welke strategie volgt u daarbij?

Onze ervaren adviseurs ondersteunen u bij deze opgave. Een diagnose van uw vastgoedportefeuille geeft een helder beeld van de opbouw en samenstelling. Maar ook van de werking van uw organisatie. Uw ambities vertalen wij naar een gedegen vastgoedbeleid. Dat geeft duidelijke kaders voor hoe wordt omgegaan met vastgoed, wat daarbij de maatschappelijke en financiële spelregels zijn en de rol van de vastgoedorganisatie als regieorganisatie. De gemeente concentreert zich binnen deze regieorganisatie op strategische kerntaken als advies, portefeuillemanagement, projectaansturing en regie op onderhoud. Voor de uitvoerende taken wordt een zorgvuldige afweging gemaakt om deze uit te besteden. ‘Make, buy or ally’, noemen we dat. Desgewenst begeleiden wij ook dit proces, beschrijven wij de hoofdprocessen voor regie en de organisatiestructuur om besluitvorming over ontwerp en formatie te faciliteren.

Het resultaat is dat uw vastgoedportefeuille optimaal wordt ingezet en benut. U bespaart kosten door centralisatie van vastgoedtaken in een compacte, vraaggestuurde regieorganisatie, u bespaart door het uitbesteden van activiteiten en vergroot het kostenbewustzijn. Regisseert u al vastgoed?

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed, Gemeenten

Aanvragen Productblad Vastgoed Dashboard