DBFMO contract voor bouw, herontwikkeling of maincontracting | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

DBFMO contract voor bouw, herontwikkeling of maincontracting

10 tot 20 procent besparen op huisvesting door lagere total cost of ownership, spreiding van risico’s en de ultieme incentive voor innovatie, duurzaamheid en prestaties door de opdrachtnemer. Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Overweegt u ook om DBFMO in te zetten voor de bouw of herontwikkeling van uw gebouw?

DBFMO is een vorm van samenwerken waarbij de opdrachtgever het ontwerp, de bouw en de financiering van vastgoed tezamen met de gebouw- en organisatie gebonden dienstenverlening integraal onderbrengt bij één opdrachtnemer. Vaak voor een periode van 20 tot 30 jaar. Tegen een prestatiegerichte gebruiksvergoeding gedurende de levensduur van het contract. Een integrale oplossing die uw gebouw mogelijk maakt en zowel financieel als kwalitatief voordelen biedt. Maar die ook vraagt om in de voorbereiding nog beter na te denken over de eisen die uw organisatie en uw medewerkers nu en in de toekomst aan zowel het gebouw als de dienstverlening stellen. Bij DBFMO wordt immers een duurzaam partnerschap aangegaan voor langere tijd.

Onze ervaren adviseurs ondersteunen u graag met uw vraagstuk over DBFMO. Dat kan inhoudelijk door te beoordelen of en in welke vorm DBFMO geschikt is voor uw vraag, door risico’s inzichtelijk te maken en door outputspecificaties en gunningscriteria voor u op te stellen. En procesmatig door niet alleen het opstellen van het DBFMO-contract namens u te begeleiden en de risico’s evenwichtig te verdelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar ook door het ontwerp- en bouwproces kritisch te blijven volgen tijdens de realisatie. Als opdrachtgever profiteert u daar in de volle breedte van de expertise van Twynstra Gudde. Expertise die het mogelijk maakt om DBFMO praktisch en toekomstbestendig in te richten, met oog voor de positie van alle partijen. Expertise vanuit onze kerncompetenties op gebied van projectmanagement en programmamanagement, samenwerken, veranderen en organisatiekunde. En expertise die ons in staat stelt om op gebied van huisvesting, vastgoed en facility management te werken aan een overtuigende vertaalslag van visie naar realiteit.

Twynstra Gudde begeleidt naast opdrachtgevers (eindgebruikers) ook opdrachtnemers (consortia) bij DBFMO aanbestedingen en projecten. Daarbij maken wij resultaatgerichte en risicodragende afspraken over onze inzet in relatie tot het resultaat van de aanbesteding. En brengen wij onze ervaring met het tenderproces vanuit opdrachtgevers in naast het klant- en gebruikersgericht ontwikkelen van het vastgoed. Vanzelfsprekend begeleiden wij geen opdrachtnemers indien wij aan de zijde van de opdrachtgever (conflict of interest ) op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Sjoerd Memelink

Partner

Neem contact op