Veiligheid & Organisatieontwikkeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Veiligheid & Organisatieontwikkeling

U wilt verbeteringen doorvoeren in uw organisatie in het veiligheidsdomein en zoekt daar hulp bij.

Wij ondersteunen u via een leiderschapstraject, het doorvoeren van een cultuurverandering of het op andere wijze dichter bij elkaar brengen van verschillende organisatieonderdelen of organisaties.

Wij werken graag samen met betrokkenen aan het realiseren van beweging, zodat organisaties zich daadwerkelijk (door)ontwikkelen. Daarbij zoeken wij naar verbetering en vernieuwing vanuit dagelijkse vraagstukken in het werk. We maken medewerkers nieuwsgierig en ondersteunen hen tijdens de blokkades die zij op de weg van verandering tegenkomen.

Dat doen we door middel van het inzetten van gebruikelijke, maar ook ongebruikelijke, interventies die voortkomen vanuit onze uitgebreide ervaring en expertise in veiligheidsorganisaties én de kernvaardigheden van ons bureau op het gebied van organisatieontwikkeling, veranderen en samenwerken. Onze aandacht gaat daarbij ook uit naar het vaardig maken van uw medewerkers om de verandering door te zetten op het moment dat wij weer een stap terug doen.

Markten & Sectoren

Veiligheid