Veiligheid & Managementvraagstukken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Veiligheid & Managementvraagstukken

Uw organisatie in het veiligheidsdomein heeft tijdelijk behoefte aan een gekwalificeerde interim bestuurder of manager met een grondige kennis van de markt veiligheid. Die leveren wij u. Onze bestuurders en managers pakken uw vraagstuk snel en gedegen op.

Zo leveren wij tijdelijke ontwikkelkracht bij politie en brandweer, helpen de besturen van de GGD en GHOR om tot een fusie te komen en ondersteunen provincies en gemeenten bij het vormgeven van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Onze interim bestuurders en managers zijn nauw verbonden met Twynstra Gudde. Onze eigen adviseurs bieden hen een professioneel klankbord. Door het op deze wijze leggen van dwarsverbanden kunt u optimaal profiteren van de 'lessons learned' in andere organisaties in het veiligheidsdomein.

Gedurende de gehele looptijd van de opdracht blijven wij intensief betrokken bij de uitvoering. Borging van de werkzaamheden van de interim bestuurder of manager vinden wij heel belangrijk. U kunt ervan verzekerd zijn dat het resultaat blijvend is.

Markten & Sectoren

Veiligheid

Ronald Odenkirchen

Manager en adviseur

Neem contact op