Veiligheid & Inrichtingsvraagstukken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Veiligheid & Inrichtingsvraagstukken

U staat voor de belangrijke opgave om voor uw organisatie in het veiligheidsdomein een inrichtingsvraagstuk te beslechten.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om actuele vraagstukken als de inrichting van de meldkamerorganisatie, de doorontwikkeling van uw veiligheidsregio, de (fijn)structuur van uw regionale eenheid of de samenwerking op een specifiek gebied in het kader van de crisisbeheersing. Hierbij bent u op zoek naar experts met kennis van zaken.

Onze adviseurs combineren de specialistische kennis van Twynstra Gudde op het gebied van organisatieontwikkeling, samenwerken en veranderkunde met ruime kennis van en ervaring in uw organisatie. Daarbij brengen wij een uitstekend gevoel in voor politiek en bestuurlijke organisatie en de daarmee gepaard gaande dilemma’s en gevoeligheden. Onze langjarige en diepgaande ervaring maakt ons uw gewenste sparringpartner en procesbegeleider.

Met u samen zoeken wij naar de best werkbare inrichting van de organisatie in haar volledige context. Daarbij hebben wij oog voor het individu (persoon én rol), de organisatie en het stelsel.

Markten & Sectoren

Veiligheid

Paul van Beers

Senior adviseur

Neem contact op