Van Crisismanagement naar Crisiskunde | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Van Crisismanagement naar Crisiskunde

Incidenten, crises en rampen zullen zich, ondanks alle inspanningen van betrokkenen, blijven aandienen. De Nederlandse burgers en klanten verwachten van overheidsorganisaties en bedrijven dat zij slagvaardig optreden om een crisis te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Dit vraagt een gedegen en robuuste crisisorganisatie. Een organisatie die met ambitie deze opgave oppakt en over de volle breedte ‘crisiskundig’ is.

Door de crisisorganisatie in te richten, medewerkers en teams te professionaliseren en te leren van oefeningen of een incident, versterkt u de crisisorganisatie. U krijgt grip op situaties wanneer het er écht om gaat. Twynstra Gudde ondersteunt u daarbij als organisatieadviseur, trainer, interim-manager, projectleider en crisismanager.

Inrichten crisisorganisatie

U heeft de ambitie om slagvaardig op te treden tijdens een crisis. Dat vraagt om een gedegen voorbereiding van uw medewerkers en leidinggevenden. Met een ontwerp op maat en goed gekozen interventies leggen wij een krachtig fundament voor inrichting en ontwikkeling van uw crisisorganisatie. Daarmee zijn uw organisatie en medewerkers aantoonbaar voorbereid op een toekomstige crisissituatie.

Crisisplan opstellen en afstemmen

Een crisis vraagt om gecoördineerde incidentbestrijding. Planvorming waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden eenduidig belegd zijn vormt de basis voor effectief optreden. Om de crisis te beheersen werkt u multidisciplinair samen met partners in uw netwerk. Wij stellen uw crisisplanvorming op en stemmen het af met samenwerkingspartners.

Opleiden, Trainen en Oefenen

Dagelijks staan er in Nederland vele professionals gereed om in een crisis op te kunnen treden. Zij zijn opgeleid, getraind en geoefend voor hun crisistaak. Wij helpen u om zo’n opleidingsprogramma vorm te geven, uit te voeren en te evalueren. Ook organiseren en evalueren wij crisisoefeningen. Hierbij gebruiken wij de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen (serious gaming, Team Resource Management) en hebben oog voor de leervoorkeuren van uw medewerkers. Dat draagt bij aan de professionele inzet van uw medewerkers wanneer de omstandigheden daarom vragen en u toe kunt groeien naar een crisiskundige organisatie.

Evalueren van een incident/crisis

Indien uw organisatie betrokken raakt bij een incident of crisis wilt u aan de slag met de lessen die daaruit te trekken zijn. Onze incident/crisisevaluatie geeft u houvast om de crisisorganisatie te versterken en medewerkers verder te professionaliseren.

Ondersteuning door een crisismanager

Het managen van de crisis, media te woord staan, voorzitten van crisisberaad of calamiteitenoverleg. De bestuurder heeft vele taken in crisisbeheersing. Onze crisismanagers helpen u daarbij. Zij versterken uw crisisorganisatie tijdens langdurige inzet. Ook ondersteunen zij, uit voorzorg, bij een opgeschaalde situatie zoals bijvoorbeeld bij een impactvol evenement. Zij vervullen in uw crisisorganisatie de rol van adviseur, projectleider ‘veiligheid’ of technisch voorzitter van het calamiteitenoverleg.

Downloads

Download hieronder één van onze productbladen en lees hoe wij u kunnen helpen bij het organiseren van crisismanagement. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Albert Timmers (06 - 12 82 71 82, atm@tg.nl). 

Albert Timmers

Senior adviseur voor Veiligheid en Projecten

Neem contact op