Tweebenigheid brengt de overheid verder? | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Tweebenigheid brengt de overheid verder?

De overheid staat voor de opgave om zich te ontwikkelen tot tweebenige speler. Een moderne overheidsorganisatie heeft een goed ontwikkeld linkerbeen dat flexibel is, ruimte geeft en werkt op basis van vertrouwen. Tegelijkertijd heeft ze een goed ontwikkeld rechter- been dat efficiënt is, risico’s minimaliseert en in control is. De overheid kan niet anders.

Burgers

Wij vragen van de overheid om steeds meer los te laten en deel te nemen in netwerken of deze te faciliteren.Tegelijkertijd vragen we van de overheid om zuinig met ons gemeenschapsgeld om te gaan en hiermee geen risico’s te lopen.

Politici en bestuurders

Zij worden gevraagd om burger- en buurtparticipatie te faciliteren, in te spelen op maatschappelijke initiatieven en keuzes in de samenleving te beleggen. Ze moeten tegelijkertijd sturen op prestaties, risico’s beheersen, verantwoording afleggen en heldere besluiten nemen.

Professionals

Zij worden in overheidsorganisaties uitgedaagd om zich te organiseren in netwerken, te doen aan zelfsturing en te improviseren, en tegelijkertijd te werken in een bureaucratie met heldere mandaten en te werken binnen eenduidige voorspelbare manieren van sturing.

Volgens ons is het in de publieke sector noodzakelijk om de genoemde uitersten beiden positief te waarderen. Wij zien dat veel overheidsorganisaties proberen de spanning ertussen weg te organiseren of op te lossen, in plaats van ermee te werken in de dagelijkse praktijk. Het is niet óf het rechterbeen óf het linkerbeen, maar juist tweebenigheid die als competentie steeds relevanter wordt om te ontwikkelen. Dat betekent dat de overheid in staat moet zijn om los te laten en in control te zijn, om zowel innovatief als efficiënt te zijn, om vertrouwen te geven en betrouwbaar te zijn. Tweebenigheid brengt de overheid uiteindelijk verder.

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op