Ondersteuning bij oprichting RUD | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ondersteuning bij oprichting RUD

Er wordt hard gewerkt aan de inrichting en ontwikkeling van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Via de RUD’s moet uiteindelijk de kwaliteit van toezicht en handhaving van milieu- en regelgeving flink omhoog gaan, maar wordt ook kostenbesparing gerealiseerd.

De oprichting en inrichting van de RUD’s is een ingewikkelde zaak, vanwege de ambitieuze doelstellingen, de bijbehorende en ingewikkelde Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet, én het feit dat er op allerlei verschillende niveaus moet worden samengewerkt. Juist bij dat laatste punt komen onze adviseurs in beeld. De vorming van RUD’s is vooral een samenwerkingsvraagstuk en juist dat is een van de specialiteiten van ons bureau.

RUD’s hebben te maken met een kleurrijk gezelschap als gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s, politie, bedrijven en bewoners. Dankzij onze methodes zoals mutual gains en Strategisch Omgevingsmanagement helpen wij u echt verder met de samenwerking met al die partijen.

Wij verbinden mensen, partijen en belangen, en helpen u om de juiste condities te scheppen om zo de benodigde samenwerking zo kansrijk mogelijk te maken. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de dienstverlening van de RUD’s. Daarbij kunnen wij u van dienst zijn.

Markten & Sectoren

Provincies en regio's, Veiligheid

Ronald Odenkirchen

Manager en adviseur

Neem contact op