Onderwijs (re)organiseren met oog op de professional | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onderwijs (re)organiseren met oog op de professional

Docenten maken als professional het verschil in het onderwijs. De juiste organisatiestructuur kan leraren in hun kracht zetten; de verkeerde laat de energie echter weglopen. Twynstra Gudde helpt bestuurders in het onderwijs om bij reorganisatievraagstukken de juiste keuzes te maken.

Uw vraag

Onderwijs -van primair tot wetenschappelijk- heeft voortdurend te maken met veranderingen in de maatschappij. Als bestuurder moet u daar adequaat op reageren. Tegelijk moet u voldoen aan de hoge eisen die de samenleving aan de kwaliteit van het onderwijs stelt. De voornaamste ‘knoppen’ waar u aan kunt draaien, hebben echter alleen te maken met de structuur van uw organisatie. Die is belangrijk, maar niet allesbepalend. Het zijn uiteindelijk de docenten die als professional het verschil maken. U gaat reorganiseren. Maar hoe komt u tot een structuur die uw medewerkers optimaal ondersteunt?

Onze visie

Linksom of rechtsom: de structuur volgt altijd de strategie van de school. Zonder een duidelijke visie, blijft het een toevalstreffer. Veel scholen zijn in de loop der jaren gegroeid en gereorganiseerd, zonder dat daar een duidelijke visie achter zat. Op een zeker moment gaat dat klemmen. Een goede organisatiestructuur staat in verbinding met de cultuur van een school, met werkprocessen en met ambities en competenties van uw medewerkers. In onze visie is de structuur een afgeleide van ambities en vervolgens ondersteunend aan de motivatie en het gedrag van professionals.

Onze werkwijze

Twynstra Gudde heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het organiseren van het onderwijs. Wij gaan daarbij altijd eerst op zoek naar doelstellingen. Waarom deze reorganisatie? Het hogere doel maken we expliciet zodat we daar vervolgens op kunnen acteren. Vanuit het doel evalueren we uw reorganisatievoorstel, mede in relatie tot werkprocessen, systemen en de cultuur van uw organisatie. Vanuit die samenhang komen we tot een veranderstrategie met prioriteiten en een stappenplan.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Wij stellen de opdrachtgever in staat een verantwoorde reorganisatie door te voeren. Dat doen we door te adviseren, te coachen en een klankbord te vormen. Onze missie is geslaagd als u er (weer) vertrouwen in hebt dat u een reorganisatie succesvol kunt afronden.

Waarom Twynstra Gudde?

Reorganiseren is verbanden leggen. Dat is waar Twynstra Gudde sterk in is. Wij leggen verbanden tussen hard (organisatiekunde) en zacht (verandermanagement), tussen visie en strategie, tussen bestuurders en uitvoerders. Daarbij zijn onze adviseurs in dit domein échte onderwijsspecialisten. Zij hebben veel verschillende onderwijsorganisaties vanbinnen meegemaakt. Velen hebben ervaring als docent of als bestuurder. Wij snappen hoe het onderwijs werkt en kunnen u de juiste expertise aanbieden.

Markten & Sectoren

Onderwijs

Marc van Leeuwen

Managing partner

Neem contact op