Begeleiding bij onderwijsvernieuwing en flexibilisering | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Begeleiding bij onderwijsvernieuwing en flexibilisering

Bij verschillende hoger onderwijsinstellingen lopen initiatieven om het onderwijs te flexibiliseren. Dit is in lijn met ambities uit beleidsstukken als de Strategische Agenda Hoger Onderwijs 2015-2025 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het onderwijs zou beter aan moeten sluiten op de wensen en behoeften van verschillende studenten en het werkveld. Twynstra Gudde begeleidt onderwijsinstellingen bij het vernieuwen en/of flexibiliseren van hun onderwijsaanbod.

Voorbeelden zijn de projecten voor de flexibilisering van een deel van het duale en deeltijdonderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Haagse Hogeschool (HHs). Met ondersteuning van Twynstra Gudde hebben de faculteit Educatie van de HAN en de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de HHs gewerkt aan een herontwerp van hun duale en deeltijdopleidingsaanbod. Uitgangspunten waren bijvoorbeeld het werken met modules en blended learning: een mix van contactonderwijs, online onderwijs en werkplekleren. Studenten, veelal werkenden, kunnen op die manier hun eigen studietempo bepalen en keuzes maken over en binnen hun studieprogramma.

Onze aanpak

In de projecten is gewerkt volgens de methode ProjectMatig Werken (PMW) van Twynstra Gudde om het project te structureren. Kenmerkend voor onze aanpak is daarnaast dat wij voortdurend gewerkt hebben vanuit het perspectief van de doelgroep; de studenten en het werkveld. Op basis van marktonderzoek en in cocreatie met studenten, werkveld en docenten zijn studentprofielen (persona’s) en bijbehorende ‘studentreizen’ (customer journeys) gemaakt. Vandaaruit is een beeld geschetst van de gewenste onderwijsprogramma’s en ondersteunende organisatie die daarvoor nodig is. Binnen beide projecten heeft Twynstra Gudde samengewerkt met Ideate, een adviesbureau voor diensteninnovatie.

Is flexibilisering ook een vraagstuk voor uw instelling? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die onze aanpak u zouden kunnen bieden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Markten & Sectoren

Onderwijs

Marc van Leeuwen

Managing partner

Neem contact op