Tijdelijke ondersteuning bij transitievragen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Tijdelijke ondersteuning bij transitievragen

U zoekt tijdelijke ondersteuning om de ontwikkelingen die op uw gemeente afkomen te managen. Onze kwartiermakers, projectleiders en programmamanagers pakken uw vragen snel en efficiënt op.

Er speelt veel: de decentralisatie van taken in het sociale domein naar de gemeenten bijvoorbeeld. U krijgt nieuwe verantwoordelijkheden en moet de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdzorg en de overheveling AWBZ met minder middelen realiseren. Daarnaast heeft een aantal gemeenten te maken met afschrijvingen op aangekochte gronden en sterk verminderde inkomsten op de grondexploitatie als gevolg van de crisis.

Al met al merkt u dat er een grotere druk ontstaat op de efficiency, de professionaliteit van uw medewerkers en de bedrijfsvoering. Samenwerking, regievoering en shared services zijn antwoorden die passen bij de nieuwe eisen aan de gemeente.

Wij leveren u de kwartiermakers en projectleiders die u helpen die taken uit te voeren. Samen met u creëren we nieuwe werkverbanden op wijk-, lokaal en bovenlokaal niveau, nieuwe eenheden voor reïntegratie en arbeidsbemiddeling, een nieuwe integrale opzet in het sociale domein. In het ruimtelijk domein zoeken we naar innovatieve oplossingen voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling. In het middelendomein helpen we u aan een betrouwbare managementinformatie en we helpen u de dienstverlening te verbeteren.

Onze interim-managers combineren een stevige inhoudelijke kennis van het sociaal domein, het fysieke domein en middelen als P&O en facilitaire zaken, met gedegen verandermanagementkwaliteiten. Wij zijn resultaatgericht met oog voor de mens, hebben een uitstekend politiek zintuig en de energie en drive om u verder te helpen.

Markten & Sectoren

Gemeenten

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op