Schaalvoordelen door ambelijke fusie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Schaalvoordelen door ambelijke fusie

Gemeenten opereren in een dynamische omgeving, waarbij de opgaven waar zij voor staan steeds complexer worden en er door de samenleving en rijksoverheid meer en meer van ze gevraagd en verwacht wordt. Voor veel gemeenten kan dit betekenen dat ze de handen ineen moeten en willen slaan. Een van de manieren daarvoor is ambtelijke fusie: het samengaan van de ambtelijke organisaties tot een samenwerkingsorganisatie dat werkt voor meerdere gemeentebesturen.

Een ambtelijke fusie start met een voorbereidingsfase waarbij een keuze wordt gemaakt of, met wie, op welk moment en op welke wijze de samenwerkingsorganisatie tot stand gaat komen. Vervolgens wordt gestart met de daadwerkelijke samenvoeging van de organisaties. Wij onderscheiden bij een ambtelijke fusie twee sporen:

  • het fusiespoor: de samenvoeging van onderdelen, werkwijzen, mensen, systemen etc. en de bouw van een nieuwe samenwerkingsorganisatie
  • het veranderspoor: de impact van de herindeling op personen – op alle niveaus – en hun betrokkenheid, houding, gedrag, emoties en onderlinge verhoudingen in het fusieproces.

Wij kunnen u ondersteunen in de verschillende fasen en bij verschillende onderdelen van een ambtelijke fusie door het vervullen van de rol van projectleider, het ondersteunen van de projectleider en/of het leveren van inhoudelijke expertise. Dit laatste kan bijvoorbeeld op het terrein van de besturing en organisatie-inrichting (governance), personeel en organisatie en harmonisatie. De inzet van onze adviseurs wordt zeer gewaardeerd door opdrachtgevers vanwege de expertise, kennis van zaken (verander- en organisatiekundig) en onafhankelijkheid.

Graag bespreken wij met u waar wij u mee kunnen helpen bij een ambtelijke fusie.

Markten & Sectoren

Gemeenten

Sharon Blair

Adviseur

Neem contact op