Samengaan door gemeentelijke herindeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samengaan door gemeentelijke herindeling

Gemeenten opereren in een dynamische omgeving, waarbij de opgaven waar zij voor staan steeds complexer worden en er door de samenleving en rijksoverheid meer en meer van ze gevraagd en verwacht wordt. Voor veel gemeenten kan dit betekenen dat ze de handen ineen moeten en willen slaan. Een van de manieren daarvoor is gemeentelijke herindeling ofwel: het samengaan van twee of meer gemeenten tot één nieuwe gemeente. De laatste jaren kiezen steeds meer gemeenten om zichzelf op te heffen en op te splitsen naar meerdere fusiepartners.

Een herindeling (opsplitsing idem dito) is een forse operatie, met een vaak politiek-bestuurlijk gevoelig proces vooraf. In de voorbereidingsfase wordt de keuze gemaakt of, met wie, op welk moment en op welke wijze herindeling en daarmee de nieuwe gemeente tot stand gaat komen. Als die keuze eenmaal gemaakt is, vraagt een herindelingstraject aandacht op drie sporen:

  • het wettelijke spoor: de procedurele stappen die volgen uit de Wet arhi en andere (wettelijke) kaders, van herindelingsontwerp tot besluit in de Eerste Kamer
  • het fusiespoor: de samenvoeging van de organisaties en de bouw van een nieuwe gemeente
  • het veranderspoor: de impact van de herindeling op personen – op alle niveaus – en hun betrokkenheid, houding, gedrag, emoties en onderlinge verhoudingen in het herindelingsproces.

Wij hebben als Twynstra Gudde ruime ervaring met herindelings- en opsplitsingstrajecten. Onze adviseurs en managers hielpen en helpen diverse gemeenten met hun herindelingsopgave. In de eerste verkenning en voorbereiding als onderzoeker, procesbegeleider of penvoerder van bijvoorbeeld het herindelingsontwerp. In de implementatie hebben onze adviseurs vaak een rol als projectleider (of: procesbegeleider, programmamanager), projectondersteuning of inhoudelijke expert. Dit laatste kan bijvoorbeeld op het terrein van de totstandkoming van het herindelingsadvies, de visie van de nieuwe gemeente, het ontwerp van de nieuwe organisatie of P&O-zaken. De inzet van onze adviseurs wordt zeer gewaardeerd door opdrachtgevers vanwege de expertise, kennis van zaken (veranderkundig en wettelijk) en onafhankelijkheid. Ook hebben wij in opdracht van het ministerie van BZK het ‘Handboek gemeentelijke herindeling’ mogen schrijven.

Graag bespreken wij met u waar wij u mee kunnen helpen in uw herindelingstraject.

Markten & Sectoren

Gemeenten

Sharon Blair

Adviseur

Neem contact op