Regievoeren in het sociale domein | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Regievoeren in het sociale domein

Meer en meer taken worden door het Rijk overgeheveld naar gemeenten. Met minder geld. Met de opgave om te vernieuwen. Gemeenten kunnen deze grote veranderingen aan; dat hebben zij laten zien bij de transities in de WMO, de jeugdzorg en de Participatiewet. Na het implementeren van de nieuwe taken, maken gemeenten nu werk van de transformatie in het sociaal domein. Uitgaan van zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen. Samenwerking die de grenzen van het eigen organisatiebelang overstijgen. Innovatie van zorg en ondersteuning.

Dat zijn ingrediënten om te komen tot een aanpak die werkt voor hen die zorg nodig hebben. Gedreven om van betekenis te zijn voor de samenleving en thuis in gemeenteland werkt Twynstra Gudde samen met gemeenten aan een continue verbetering van het sociaal domein.

Wij bieden ondersteuning bij:

  • Leren: wij voeren evaluaties uit over de volle breedte van het sociaal domein. Bij complexe opgaven waar gemeenten zich voor gesteld zien binnen het sociaal domein is het zaak regelmatig te kijken wat werkt, wat beter kan en wat van waarde is en behouden moet worden. Bijvoorbeeld over het functioneren van de wijkteams, de backoffice en de toegang. Of over de regionale samenwerking tussen gemeenten of over de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders. Maar ook over de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoering van het sociaal domein.
  • Organiseren: wij helpen gemeenten bij het bouwen of doorontwikkelen van de organisatie van het sociaal domein. Daarbij hebben we oog voor de veelheid aan, soms tegenstrijdige, eisen die aan de organisatie worden gesteld. Dit doen we niet alleen voor de gemeentelijke organisatie, maar ook voor regionale samenwerkingsverbanden, wijkteams, inkooporganisaties en zorgaanbieders.
  • Innoveren: wij ondersteunen en ontwikkelen innovaties van de zorg en ondersteuning die worden geboden aan hen die het nodig hebben. Vernieuwing gericht op verbetering. Dat kan gaan om burgers die zelf hun zorg organiseren, of zorgaanbieders die hun zorg herijken en vernieuwen. Maar ook om nieuwe financieringsvormen binnen het sociaal domein zoals ‘social impact bonds’ of maatschappelijke banken.
  • Integreren: wij bouwen allianties. We ondersteunen bij het maken van de verbinding tussen de vele verschillende spelers binnen het sociaal domein. Om te zorgen dat ‘één gezin, één plan, één regisseur’ praktijk wordt. Onze brede ervaring in de publieke sector helpen ons bij het leggen van verbindingen naar andere domeinen, zoals het onderwijs, het Zorg- en Veiligheidshuis en wonen.

Markten & Sectoren

Gemeenten

Expertises

Decentralisaties

Roel Lauwerier

Senior adviseur

Neem contact op