Intergemeentelijke samenwerking | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Intergemeentelijke samenwerking

Gemeenten opereren in een dynamische omgeving, waarbij de opgaven waar zij voor staan steeds complexer worden en er door de samenleving en rijksoverheid meer en meer van ze gevraagd en verwacht wordt. Voor veel gemeenten kan dit betekenen dat ze de handen ineen moeten en willen slaan. Een van de manieren daarvoor is samenwerken met andere gemeenten. Intergemeentelijke samenwerking kan in allerlei vormen.

Gemeenten kunnen ervoor kiezen rondom bepaalde thema’s of onderwerpen met elkaar te gaan samenwerken, variërend van een strategische agenda voor regionale opgaven tot de inrichting van een shared service center voor bedrijfsvoering. Grofweg zijn de volgende keuzemogelijkheden te onderscheiden:

 • type taak: beleid, uitvoering of bedrijfsvoering
 • aantal taken: een, meerdere of alle
 • besturingsniveau: strategisch, tactisch, operationeel
 • organisatievorm: nieuw of bestaand, een of meerdere, centraal of decentraal
 • juridische vorm: privaatrechtelijk of publiekrechtelijk
 • initiatief: vrijwillig of verplicht.

De meest verregaande vorm van intergemeentelijke samenwerking is ambtelijke fusie. Daarover kunt u hier meer lezen.

Indien u overweegt om te gaan samenwerken of u heeft al gekozen om te gaan samenwerken met andere partners, wij kunnen u hierbij ondersteunen. Dit doen wij in verschillende fasen en in diverse rollen:

 • verkenning: onderzoek naar opgaven en procesbegeleiding van managers en bestuurders
 • voorbereiding: (bege)leiding van de besluitvorming over en de vormgeving van de samenwerking
 • implementatie: de bouw van de samenwerking, in verschillende rollen:
  - projectleider of programmamanager
  - procesbegeleider van management en/of bestuur
  - adviseur of voorzitter van ambtelijke werkgroepen, zoals Personeel en Organisatie
 • doorontwikkeling: evalueren van samenwerkingsverbanden en ontwikkelen van de samen-werkingsvaardigheid van organisaties en mensen
 • trainingen, masterclasses en leergangen over samenwerken binnen en tussen organisaties.

Ook heeft Twynstra Gudde de interviewbundel ‘Leren van samenwerkende gemeenten’ uitgebracht met 7 verhalen over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waarop wij reflecteren door het ‘Kijkglas voor samenwerking’. ‘Leren van samenwerkende gemeenten’ is hier te downloaden.

Markten & Sectoren

Gemeenten

Sharon Blair

Adviseur

Neem contact op