De kracht van de netwerksamenleving maximaal benutten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

De kracht van de netwerksamenleving maximaal benutten

Doe-democratie, gebiedsgericht werken, burgerkracht, netwerksamenleving. Er zijn heel wat nieuwe denkmodellen en wensconcepten waarmee wordt geprobeerd om de veranderende relatie tussen overheden en burgers, ondernemers en maatschappelijke partijen vorm te geven. Wij geloven dat de meeste professionals het ook echt willen: samen met de burger of ondernemer ontwerpen en beslissen. Maar in de praktijk van alledag blijkt het nog niet zo makkelijk om er invulling aan te geven. Hoe benutten ambtenaren de kracht van het netwerk maximaal? Binnen welke kaders en met welke vrijheden?

“Wij als overheid zeggen wel ‘de burger centraal’, maar dan bedoelen we nog al te vaak dat wij de burger centraal willen stellen, dat wij de burger de kans moeten geven aan zet te zijn. Als de burger dat zelf, ongevraagd, gewoon doet, hebben we daar vaak nog geen goede reactie op.”

Rob Van Gijzel (burgemeester van Eindhoven)

Inspirerende leeromgeving en toolkit

Twynstra Gudde biedt een omgeving om in te leren en te experimenteren. Hiervoor hebben wij MagStad? ontwikkeld. In MagStad? worden bottom-up initiatieven niet meteen beoordeeld op basis van de bestaande regels, maar bouwen organisaties samen met de eindgebruikers nieuwe afwegingskaders. Onze aanpak leidt niet alleen tot nieuwe kennis en inzichten, we geven concrete vorm aan nieuw handelingsperspectief. Door onze toepassing van design thinking en nauwe samenwerking met kunstenaars en ontwerpers komen we met verrassende nieuwe vormen zoals de MagStad? Academie, ONAF het nieuwe SMART, het theorie-examen burgerinitiatieven en het woordenboek voor de netwerksamenleving.

Onze adviseurs hebben ruime ervaring aan zowel de ambtelijke als bestuurlijke kant van overheidsorganisaties en zijn gespecialiseerd in co-creatie, leren en ontwikkelen. U krijgt toegang tot onze uitgebreide toolkit met werkvormen en producten, die we steeds verder ontwikkelen. Samen met onze klanten. Een greep uit onze producten:

De kracht van co-creatie

Onze overtuiging is dat iedereen die onderdeel is van een vraagstuk ook onderdeel kan worden van de oplossing. Om het sociale kapitaal dat in wijken, dorpen en steden aanwezig is ook echt te benutten, is het nodig om de gebruiker centraal te stellen, belangen te verbinden en aan co-creatie met de samenleving te doen. Maar hoe doet u dat?

MagStad? zien wij niet als een product dat af is, maar als een lerende en makende beweging. Wij begeleiden leerprocessen en ontwikkelen samen met ons netwerk van klanten, adviseurs, ontwerpers en kunstenaars steeds nieuwe producten en werkvormen. Zo is MagStad? in korte tijd uitgegroeid tot een levendige beweging die onze klanten helpt betrouwbare en innovatieve spelers te zijn in de netwerksamenleving. In MagStad? waarderen wij de rol van gemeenten om zowel betrouwbaar en ‘in control’ te zijn als flexibel samen te werken in nieuwe relaties. De spanning die hiertussen gevoeld kan worden negeren wij niet, maar maken wij onderdeel van MagStad?.

Meer weten?

In onderstaande cases leest u meer over onze aanpak en methode:

Wilt u meer weten of eens van gedachten wisselen over wat MagStad? voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Jaap Warmenhoven of Petra Kerstens.

Markten & Sectoren

Gemeenten