Vernieuwingen werkend krijgen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Vernieuwingen werkend krijgen

U wilt in uw bedrijf vernieuwingen doorvoeren. Bijvoorbeeld een nieuw product, een nieuwe marktbenadering of een nieuwe werkwijze. Dat heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, de samenwerking in teams en de stijl van leidinggeven. Twynstra Gudde helpt u die vernieuwingen werkend te krijgen.

Uw vraag

U heeft op papier uitgedacht hoe het in de nieuwe situatie moeten werken en uw medewerkers al verteld wat u van ze verwacht, maar de resultaten blijven uit? U heeft het idee dat het allemaal te lang duurt en er kansen blijven liggen. Wat is er nodig om de gewenste verandering werkend te krijgen Waarin moeten medewerkers veranderen? Wat vraagt de vernieuwing van het leiderschap?

Onze visie

Vernieuwingen in een bedrijf hebben vaak ook te maken met veranderingen in houding en gedrag van individuele medewerkers. Hoe doen mensen hun werk en waarom op die manier? Wat laten mensen zien of wat laten ze niet zien? Houding en gedrag kunnen vernieuwingen onbewust in de weg staan. Er liggen voorwaarden, opvattingen en veronderstellingen aan ten grondslag. Door die boven tafel te halen en te bespreken, halen we belemmeringen weg.

Onze werkwijze

Wij zijn erop gericht om samen met de medewerkers te werken aan vernieuwing. Het in kaart brengen van vastzittende patronen is onder andere onderdeel van onze aanpak. Deze patronen geven aan waarom het gaat zoals het gaat. en waardoor vernieuwingen geblokkeerd worden of veranderingen niet goed werken. Wij gebruiken verschillende methodieken. Bijvoorbeeld methode van gepland veranderen, gaming en coaching.We helpen uw mensen om nieuwe gedragspatronen in de praktijk te brengen.

Uw resultaat

Onze aanpak is gericht op de menselijke kant van de organisatie, maar staat in verbinding met het primaire proces. Wij sturen op resultaten met aantoonbare waarde: gemotiveerde medewerkers die (samen)werken aan projecten die ertoe doen. De koers is voor iedereen duidelijk en daardoor effectief. Er is weer ruimte voor groei, nieuwe producten en nieuwe dienstverlening. Uw bedrijf heeft weer nieuwe energie.

Waarom Twynstra Gudde?

Veranderkunde is een kerncompetentie van Twynstra Gudde. Veranderkunde gaat over het meenemen van mensen in veranderingen en ervoor zorgen dat hetgeen wat op papier is uitgedacht ook zijn werking krijgt in de praktijk. Kennis en ervaring uit andere sectoren en uit onze internationale netwerken (via ons internationale partnership Cordence Worldwide) zetten we daarbij in.

 

Eugène-Emile Kuis

Associate

Neem contact op