Uw bedrijfsstrategie werkend krijgen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Uw bedrijfsstrategie werkend krijgen

U wilt nieuwe kansen creëren voor uw onderneming. Maar welke markten zijn voor u belangrijk? Wat doen uw klanten en concurrenten? Welke (inter)nationale trends doen zich voor? Wij lichten uw bedrijfsstrategie door. Samen met ons zet u verbeteringen in gang.

Uw vraag

U zoekt naar groeikansen. Naar nieuwe concepten en nieuwe klanten. U wilt vooruit. Veel industriële ondernemingen zijn sterk in innovatie. Maar waar zitten uw klanten op te wachten? Welk business-model creëert de grootste kansen? Wat vraagt dat van samenwerking, leiderschap en uw interne organisatie?

Onze aanpak

De omgeving én de organisatie van uw bedrijf bepalen het succes van uw strategie. Er is dus een integrale aanpak nodig. Wij helpen u daarmee. Eerst brengen wij uw omgeving in kaart: trends en (technologische) ontwikkelingen, markten, klanten en concurrenten. Dan bekijken we de interne organisatie van uw bedrijf: doelstellingen, aanwezige knowhow, bedrijfscultuur, samenwerking en management. We zoeken naar kansgebieden én naar kansen om in samenhang daarmee de bedrijfsorganisatie te versterken.

Een werkende strategie

Samen met u gaan we op zoek naar nieuwe ideeën en doelgroepen. Daarvoor gaan we uit van de inzichten van uw klanten. Vervolgens ontwerpen we samen met u een aantal strategische richtingen, waar u uit kiest. Om een nieuwe strategie ook echt werkend te krijgen, gebruiken we onze jarenlange ervaring met project- en programmamanagement in combinatie met veranderkunde, samenwerkingskunde en stakeholdermanagement. Waar zitten mogelijkheden en met wie kunt u het best samenwerken? We helpen u te focussen en daardoor ruimte te creëren voor verandering.

Uw resultaat

We beschrijven nieuwe markten en producten en we helpen uw bedrijf daarop in te spelen. We maken geen rapport, maar helpen uw teams daadwerkelijk op weg. Het resultaat van ons advies is een werkende strategie volgens een nieuw business-model dat aansluit op uw doelstellingen en mogelijkheden. Waarom Twynstra Gudde? De adviseurs van Twynstra Gudde werken altijd in samenwerking met u. Dat maakt onze adviezen passend en direct uitvoerbaar.

Bovendien krijgt u te maken met adviseurs die kennis hebben van uw werkterrein. Zij spreken uw taal. Dat werkt wel zo prettig. Aan de andere kant hebben zij toegang tot de expertise van een breed bureau en ervaring met innovaties in andere sectoren. 

Als u internationale ambities heeft, maken we bovendien gebruik van Cordence Worldwide, ons internationale partnership. Zo leggen we dwarsverbanden die voor uw bedrijf van grote waarde zijn.

Eugène-Emile Kuis

Associate

Neem contact op