Goed project- en programmamanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Goed project- en programmamanagement

Binnen uw bedrijf lopen verschillende projecten. Daarmee speelt u in op een voortdurend veranderende in- en externe omgeving. Maar bent u er zeker van dat uw tijd en geld zo goed mogelijk wordt besteed? Twynstra Gudde helpt u het rendement van uw projecten te verhogen.

Uw vraag

Als (inter)nationaal opererend bedrijf bent u altijd op zoek naar nieuwe kansen. U wilt zich onderscheiden van uw concurrenten en u wilt de continuïteit van uw bedrijf waarborgen. Veranderingen in uw omgeving zijn vaak aanleiding voor een nieuw project. Misschien zijn er internationale groeikansen. Maar hoe kunt u het effect van uw projecten waarborgen? Welke initiatieven ondersteunen uw bedrijfsstrategie het best?

Onze visie

Goed project- en programmamanagement vergroot het effect van een bedrijfsstrategie. Projecten moeten scherp gedefinieerd zijn in termen van resultaat, tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie. Door projecten bovendien onder één paraplu te brengen, ontstaat er samenhang. U kunt daardoor prioriteiten aanbrengen en uw medewerkers effectiever inzetten.

Onze werkwijze

Wij helpen u de doelstellingen en een aanpak helder te krijgen. Dat biedt de basis voor een goede programmaorganisatie. We brengen in beeld welke raakvlakken er zijn tussen programma’s en projecten. Welke projecten zijn van elkaar afhankelijk? Ontbreken er projecten? We voeren ook audits uit op bestaande programma’s. Voor knelpunten komen we met een oplossing.

Uw resultaat

Door ‘coaching on the job’ nemen wij u mee bij het invullen van een programmaorganisatie. Wij helpen u afwegingen te maken in de toewijzing van middelen, het nemen van risico’s en beslissingen over projecten. U krijgt meer inzicht in de strategie van uw bedrijf en u krijgt handvatten om te sturen. In andere woorden: wij helpen u de slagkracht van uw programma’s te vergroten.

Waarom Twynstra Gudde?

Onze adviseurs hebben veel ervaring met project- en programmamanagement in de industrie. Deze ervaring maken we toepasbaar in uw specifieke situatie. Wij schakelen voortdurend tussen strategie, management, organisatie en uitvoering. Wij spreken uw taal. Wij snappen wat er bij komt kijken als u verbeteringen in uw onderneming door wilt voeren. U profiteert bovendien van onze netwerken via het internationale partnership Cordence Worldwide.

Eugène-Emile Kuis

Associate

Neem contact op